SZABADALMAK ÉS HASZNÁLATI MINTÁK

Jogviták

A szabadalmakkal (használati mintákkal) kapcsolatos jogviták során mind a jogtulajdonosok, mind pedig azokkal ellenérdekű felek jogi képviseletét ellátjuk.

A szabadalmak és használati minták esetében leggyakrabban bitorlási, megsemmisítési ügyekben és nemleges megállapítás iránti kérelmek ügyében látunk el képviseletet, de más jogviták esetén, például feltalálói díjazással, hasznosítási szerződéssel, versenyjogi jogsértésekkel kapcsolatos jogvitákban is kellő szakértelemmel képviseljük megbízóink érdekeit.

Szabadalmi ügyvivőink a jogviták során nem csak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt járhatnak el, hanem a szellemi tulajdonvédelem területére eső jogvitákban – az ügyvédekkel egyenrangú módon – a bíróságok előtt is képviseleti joggal rendelkeznek. A bírósági szakaszban az ügyfeleink minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében rendszeresen együttműködünk a DANUBIA LEGAL védjegyezett név alatt tevékenykedő és cégünkkel értelemszerűen szoros szakmai kapcsolatban álló ügyvédi irodákkal, melynek során általában 2-3-4 fős szakértői csoportot alakítunk ki minden egyes ügyben.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL


×
ÜNNEPI ZÁRVA TARTÁS

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES ÜGYFELEINKET, HOGY IRODÁNK A KARÁCSONYI ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL 2019. DECEMBER 23. ÉS 29. KÖZÖTT, VALAMINT 2020. JANUÁR 1-JÉN ZÁRVA TART. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019. december 24. és 29. között, valamint 2020. január 1-jén zárva tart. Ha valamely határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
Sürgős ügyekben kérjük, szíveskedjenek instrukciójukat irodánkhoz mielőbb eljuttatni.