SZABADALMAK ÉS HASZNÁLATI MINTÁK

Stratégiai tanácsadás

Már az első konzultáció alkalmával igyekszünk felmérni a hazai és külföldi oltalomszerzési lehetőségeket és a megbízó igényeihez igazítjuk a javasolt oltalomszerzési stratégiát. Ennek kialakítása során különös figyelmet szentelünk a költségek minimalizálására, illetve adott költségkeret esetén a lehető legszélesebb körű védelem kialakítására.

A stratégiai tanácsadás során figyelembe vesszük a találmány szakterületének sajátosságait is, mivel bizonyos szakterületek esetében – mint például a gyógyászati kezelési eljárások vagy a számítógéppel megvalósított találmányok – jelentős eltérések mutatkoznak egyes országok szabadalmi rendszerében, illetve a különböző nagyobb szabadalmi hivatalok (USA, Európa, Japán) engedélyezési joggyakorlatában.

A stratégiai tanácsadás azonban nem korlátozódik az első konzultációra vagy a bejelentési fázisra, hiszen az oltalomszerzési eljárás során később is számos olyan helyzet adódhat, amikor további stratégiai döntéseket kell hozni a kívánt cél minél gyorsabb és minél kisebb költséggel járó eléréséhez. Példaként említhetjük a bejelentések megosztásával kapcsolatos tanácsadást, az eljárás gyorsításával (vagy éppen a lassításával) kapcsolatos tanácsadást, a jogviták megelőzésével, kezelésével kapcsolatos tanácsadást stb.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL


×
ÜNNEPI ZÁRVA TARTÁS

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES ÜGYFELEINKET, HOGY IRODÁNK A KARÁCSONYI ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL 2019. DECEMBER 23. ÉS 29. KÖZÖTT, VALAMINT 2020. JANUÁR 1-JÉN ZÁRVA TART. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019. december 24. és 29. között, valamint 2020. január 1-jén zárva tart. Ha valamely határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
Sürgős ügyekben kérjük, szíveskedjenek instrukciójukat irodánkhoz mielőbb eljuttatni.