(+ 36 1) 411 8757
haszonits.andras@danubia.hu
Haszonits András

szellemitulajdon-kezelési tanácsadó
építészmérnök, mérnöktanár, a fenntartható fejlődés mérnöke

Haszonits András elsősorban az innovációhoz és szellemi tulajdonokhoz kapcsolódó üzleti folyamatok területén segíti a DANUBIA cégcsoport ügyfeleit, így számottevő tapasztalatra tett szert a szellemi tulajdon menedzsment folyamatok kialakításában és javításában, a szellemi tulajdonok piaci hasznosításához tartozó szakértői feladatokban. Számos technológia és szellemitulajdon-értékelési projektet folytatott le nemzetközi és hazai kontextusban igen változatos iparági körben. Jelentős tapasztalatra tett szert innovációs relevanciával bíró nemzetközi projektek pályázatírási és konzorciumalapítási tevékenységében, pályázatok lebonyolításában, pénzügyi és szakmai elszámolásában.

  1. május óta a Danubia IP Kft. munkatársa.

2003-ban csatlakozott a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz, ahol az Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központban az innováció támogatás, szellemitulajdon-védelmi oktatási területért volt felelős, majd a Hivatal számos nagy hazai és európai együttműködésben megvalósuló projektjében töltött be szerepet. Számos módszertani fejlesztésben vett részt, és több hazai és nemzetközi elismerést is elnyertek a felügyelete alatt futó programok. 2010-től számos európai projekt megvalósításában segédkezett, figyelme az innováció bemeneti forrásaként számon tartott kreativitásösztönzési terület felé fordult, illetve részt vállalt K+F minősítés, technológia- és szellemi vagyonértékelés területen, illetve kreativitásösztönző programok megvalósításában, innovation mentori és coach szerepkörökben.

András dolgozott a PricewaterhouseCoopers cégcsoport munkatársaként, először mint vezetési tanácsadó, majd mint menedzser.

A fentieket megelőzően Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú BPR folyamatszervezési és vállalatirányítási rendszerbevezetőjéhez, a DYNAsoft Rt-hez szegődött el a vezetési tanácsadás területén.

Szakmai pályafutását 1997-ben a Graphisoft Rt. third-party start-up szoftverfejlesztő társaságában kezdte.

András részt vett a Hivatal középfokú és felsőfokú iparjogvédelmi képzésein, és számos egyéb nemzetközi szakmai képzésen, többek közt az Európai Szabadalmi Hivatal innováció-támogatási képzési programján, a szellemi-tulajdoni audit végzését támogató nemzetközi képzéseken, technológia és szabadalomértékelési képzési programokon.

1996-1997 között Stockholmban, a KTH Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Högskolan) MSc. in Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure képzésén vett részt.

1996-ban végzett a Pollack Mihály Műszaki Főiskola építészmérnök-mérnöktanár szakán.

Szakmai elismerései közé tartoznak:
» A Magyar Szabadalmi Hivatal keretében szakmai és programfejlesztői felügyelete alatt megvalósult Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési Programja a Pro Inno Europe Inno Appraisal alprogramja keretében a KMU Forschung által lefolytatott szakértői vizsgálat eredményeként beválasztásra került a 15 legjobb európai gyakorlat közé.
» A Magyar Szabadalmi Hivatal fiatalok iparjogvédelmi tudatosságnövelő programja keretében szakmai felelős vezetői, tartalomfejlesztői és forgatókönyvírói közreműködésével az Eduweb Multimédia Zrt.-vel együttműködésben kidolgozott interaktív „edutainment” alkalmazás 2007-ben a Magyar Tartalomipari Szövetség szervezésében lebonyolított „e-Fesztivál” díjazott alkotása.
» A módszertani felügyelete alatt létrejött szellemitulajdon-védelmi e-learning csomag felhasználási jogáért az a Finn állam folyamodott, mely úgy az oktatásban, mint az innováció támogatásában világvezetői státusszal büszkélkedhet.

Nyelvtudás:
angol, német

Főbb szakterületek

» Innováció menedzsment, innováció támogatás, szellemi-tulajdon auditálás, szellemitulajdon-értékelés, iparjogvédelmi stratégia-alkotás, K+F minősítés

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL