Cégcsoport

A szellemi tulajdon oltalmának területén 75 éves tapasztalattal rendelkező és a piacon tartósan vezető pozícióval bíró DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., a vele szorosan együttműködő DANUBIA LEGAL Ügyvédi Irodák  és a DANUBIA IP Innovációs Tanácsadó Kft segítségével az innovatív gondolat megszületésétől a keletkező termék vagy szolgáltatás piaci bevezetésén át a hasznosítási ciklus befejezéséig nyújt igény szerinti szolgáltatást ügyfelei számára, beleértve a jogi képviseletet jogszerzési és jogérvényesítési ügyekben, valamint a jogi, szabadalmi stratégiai és innovációs tanácsadást is. A professzionális szolgáltatás kiterjed a szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatos minden tevékenységre. Ide tartozik például az ügyfeleink jogait érintő ütköző vagy akadályozó jogok feltárása, az ütközések esetleges elhárítása vagy hatásaik enyhítése, a jogok érvényesítése és védelme, szabadalom és védjegykutatás végzése, a szellemi tulajdon értékelése, technológiatranszferrel kapcsolatos szolgáltatások, licencia szerződések készítése, szellemi tulajdonvédelmi portfólió kialakítása és vitele, feltalálókkal kapcsolatos szerződések, megállapodások kötése, és minden, a szellemi tulajdonvédelmet érintő kérdésben egyedi tanácsadás. Szolgáltatásainkat nemcsak Magyarországra, hanem az Európai Unióra, sőt az egész világra kiterjedően nyújtjuk. A DANUBIA csoport tevékenységi köre a jogi képviselet területén a hazai iparjogvédelem mellett kiterjed európai szabadalmi ügyek, valamint közösségi védjegy- és mintaoltalmi ügyek képviseletére is.

Irodánk szabadalmi ügyvivői a tudomány és technológia minden területét lefedő szakértelemmel rendelkeznek, míg az iroda jogászai elsősorban védjegyügyekre és jogérvényesítésre specializálódtak. Szellemitulajdon-menedzsmenttel és technológia transzferrel foglalkozó kollégáink biztos szakmai hátteret biztosítanak a magyar és nemzetközi ügyfeleink számára.

DANUBIA

Teljes körű iparjogvédelmi szolgáltatás és képviselet többek közt a szabadalmak, védjegyek, használati és formatervezési minták valamint a jogérvényesítés területén.

DANUBIA IP

Tanácsadás és speciális szakértelmet igénylő feladatok ellátása a szellemi tulajdon elemek üzleti hasznosításában.

DANUBIA LEGAL

Jogi segítségnyújtás védjegyjogi, szabadalmi jogi, szerzői jogi, elektronikus kommunikációs jogi és egyéb peres ügyek tekintetében.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL