DANUBIA IPMALL
A SZELLEMITULAJDON-JOGOK ÉS VÉDETT TECHNOLÓGIÁK PIACTERE

A szabadalmak kizárólagos jogot biztosítanak egy adott műszaki megoldás hasznosítására. Ez azonban önmagában nem érték, csak ha a védett megoldást üzletileg hasznosítják is.

Ennek ellenére felmérések szerint az összes szabadalom 95%-át soha nem hasznosítják új termékekben, szolgáltatásokban, illetve a gazdasági növekedés elősegítése céljából. Nem meglepő, hogy a szabadalmi oltalmak döntő többsége idő előtt megszűnik, mivel a fenntartási díjak megfizetése nem gazdaságos.

Másik oldalról, számos tudományos munka foglalkozik a kutatási-fejlesztési erőforrások pazarlásának problémájával a párhuzamos fejlesztések miatt, amelynek egy része megspórolható lenne, a már elérhető tudományos és fejlesztési eredmények jobb hasznosításával.

védjegy, brand. márkanév levédése, védjegyeztetés, védett márka
védjegy, brand. márkanév levédése, védjegyeztetés, védett márka

Forrás: Forbes, Patently-O

A Danubia IPMall szellemitulajdon-piactere a szabadalmak, szabadalmazott technológiák és a piaci igény találkozásának előmozdítását célozza.
Küldetése, hogy kulcsfontosságú kapcsolatokat hozzon létre a nem hasznosított, de vélhetően hasznosítható szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok tulajdonosai és a releváns piaci szereplők között.

MIÉRT ELŐNYÖS AZ ÖN SZÁMÁRA?

A Danubia IPMall szellemitulajdon-piactere egyedülálló lehetőséget kínál mind a technológiát vagy szellemitulajdon-jogot keresőknek, mind a szellemitulajdon-jogokkal rendelkezőknek arra, hogy a lehető legkevesebb erőfeszítéssel szerezzenek értékes kapcsolatokat a felkínált szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok gazdasági hasznosítására. A kapcsolat létrejöttét követően pedig a Danubia Cégcsoport – igény esetén – az ügylet letárgyalásában és megkötésében is tudja támogatni a feleket a legjobb piaci gyakorlatok biztosításával.

LICENCVEVŐKNEK / TECHNOLÓGIAVÁSÁRLÓKNAK
Ha megoldást keres egy műszaki problémára, akkor legnagyobb eséllyel szabadalmi leírásokban találhatók a legközelebbi vagy akár alkalmazható megoldások, mivel a műszaki információk számottevő része sem a szakirodalomban, sem máshol nem található meg, csak szabadalmi leírásokban. Amennyiben kevésbé a technológia, hanem inkább az oltalom megszerzése a cél, a Danubia IPMall-ban egy helyen talál olyan értékesítésre váró szabadalmakat, amelyek azonosítása máskülönben jelentős nehézségekbe ütközne. A magyar iparjogvédelmi piac központi szereplőjeként a Danubia Cégcsoport páratlan adatbázissal rendelkezik a kihasználatlan szellemi tulajdonról, valamint jelentős üzleti és jogi szakértelemmel bír a szellemi tulajdonjogok gyors és zökkenőmentes transzferének, vagy licencbe adásának előmozdításában. Szellemivagyon-értékelési és licenciatámogató szolgáltatásaink egyablakos megoldást nyújtanak Önnek a legsürgősebb licencbeszerzési ügyletek során is.

 

További információért kattintson ide!

MIÉRT JÓ GAZDASÁGILAG, MIÉRT ÉRI MEG, ÉS MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A LICENCVEVŐ SZÁMÁRA A TECHNOLÓGIAVÁSÁRLÁS?

A Danubia IPMall Szellemi Tulajdon Piactér, valamint a kapcsoltan igénybe vehető technológiatranszfer jogtanácsadási szolgáltatást kockázati tőkebefektetők, technológiát kereső ipari szereplők, technológia-beszerzést támogató állami vagy európai forrásokra pályázók, illetőleg maguk a pályázatírók találhatják különösen hasznosnak.

A licencvevő az érintett technológiát létrehozó K+F tevékenység „kihagyásával” legalább részben vagy egészben megspórolhatja az alábbiakat:

» annak időigényét, miáltal a termék piacra viteli átfutási ideje (time to market) jelentősen lerövidül
(egy új termék piacra vitele előtt jellemzően alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek végrehajtására van szükség, ezek közül többnyire az előzőt lehet teljes mértékben megtakarítani a technológiabeszerzés kapcsán, de a kísérleti fejlesztés egy része is adott esetben részben vagy egészben megspórolható);

» a K+F tevékenység eszközigényét
(ide értve a kutatás-fejlesztéshez szükséges laborokat, ezek speciális eszközeinek és berendezéseinek beszerzési és üzemeltetési költségét, valamint a tevékenységhez felhasznált anyagköltségeket);

» a K+F magas szintű emberi erőforrás kapacitásigényét
(a kutatók, és fejlesztők bérköltségét, ami igen tetemes lehet, ha figyelembe vesszük, hogy egyrészt az intellektuális fehérgalléros munkatársak a gazdasági összehasonlításban a gazdaságilag megbecsültebb rétege a társadalomnak, legkevesebb 6-700 ezer forintos pályakezdői havibérrel, de egy nagy gyakorlattal, több évtizedes kutatói múlttal és eredménnyel rendelkező, nemzeti, vagy nemzetközi elismertséggel rendelkező kutató könnyedén 7-számjegyű havi bére lehet, valamint ha azt is tekintetbe vesszük, mennyi kutatói emberóra igénye lehet egy új műszaki megoldás kidolgozásának, hisz egy projekten akár több évig is teljes kutatócsoportok dolgozhatnak);

» a K+F tevékenység természetes, a tudományos, műszaki bizonytalanságból eredő kockázatát
(ne feledjük, nem mindegyik K+F projekt lesz műszakilag eredményesnek nevezhető, és még kevesebb generál piacilag is bevezethető rentábilis terméket/szolgáltatást);

» adott esetben a termék piaci bevezetésének kockázatát
(hisz amennyiben pl. a licencbe vett technológia által létrehozott termékek más országok piacán már bizonyítottak, s a technológia igazolt piaci penetrációs és bevételadatokkal alátámasztott múlttal rendelkezik, a termék külföldi bevezetettségével összefüggésben már nem látens, hanem explicit igény mutatkozhat a saját piacra vonatkozóan is, mely jelentős marketing büdzsé megtakarításhoz vezethet);

» az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével és fenntartásával, illetve akár a jogérvényesítéssel kapcsolatos költségeket.

Szakértő tanácsadóink a licenctárgyalások lebonyolításában, a hasznosítási szerződés ideális konstrukciójának kialakításában, és megszövegezésében is segítséget nyújtanak, hogy teljes mértékben levegyék a gondokat ügyfeleik válláról.

LICENCADÓKNAK / TECHNOLÓGIAFELAJÁNLÓKNAK

A magas piaci belépési költségek korlátozzák a kis- és középvállalkozások túlnyomó többségét és az egyéni feltalálókat abban, hogy önállóan képesek legyenek találmányukat hasznosítani. A Danubia IPMall segítségével a szabadalom, használati minta tulajdonosa megtalálhatja a megfelelő hasznosító partnereket szellemi tulajdona üzleti potenciáljának kiaknázására.

További információért kattintson ide!


MIÉRT JÓ, GAZDASÁGILAG, MIÉRT ÉRI MEG, ÉS MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A LICENCADÓ SZÁMÁRA A TECHNOLÓGIAVÁSÁRLÁS?

A Danubia IPMall Szellemi Tulajdon Piactér, valamint a kapcsoltan igénybe vehető technológia transzfer jogtanácsadási szolgáltatást a saját hasznosításhoz tőkeszegény egyéni feltalálók, technológiatulajdonos KKV-k vagy ugyan tőkeerős, de hasznosításba adható technológiával rendelkező egyéb szervezetek illetve Európai Uniós pályázatírók és formálódó konzorciumok melyek technológiai partnert keresnek találhatják különösen hasznosnak.

Hasznosító bevonása esetén az alábbi problémák küszöbölhetőek ki az innovációs folyamat során:

» elkerülhető általa a hírhedt „valley of death” effektus, azaz a technológia kifejlesztőjének a K+F tevékenység adott esetben a prototípus megfinanszírozására még van fedezete, de a tömeggyártáshoz szükséges teszt és fejlesztés fázisát már nem tudná önerőből finanszírozni;

» ha nem rendelkezik kellő kapcsolati tőkével ahhoz, kellően nagyszámú releváns ipari szereplőhöz, befektetőhöz eljuttassa, szolgáltatásunk igénybevétele révén legyőzhető ez az akadály;

» amennyiben nem áll rendelkezésre ipari vagy gyártókapacitás, a licencvevőnek viszont épp ezek állnak rendelkezésre;

» amennyiben nincs piaci terjesztői hálózathoz hozzáférése, a technológiai hasznosítási engedély segíthet leküzdeni a problémát;

» ha a feltaláló habitusából fakadóan nem szeretne üzleti kérdésekkel foglalkozni, a hasznosításba adás a legoptimálisabb megoldás;

» ha a saját, önerőből megoldhatóan lefedhető ellátási terület mellett további piacokról is bevételt szeretne a technológia tulajdonosa, ideális megoldás számára a ki nem használt piacokra adott hasznosítási engedély és az ebből befolyó licencdíj;

» ha sokkal gyorsabb és nagyobb piaci bevezetettséget szeretne elérni, mint amit maga saját erőből meg tud valósítani, a kézenfekvő megoldás a hasznosítási engedély megalapítása.

Szakértő tanácsadóink a licenctárgyalások lebonyolításában, a hasznosítási szerződés ideális konstrukciójának kialakításában, és megszövegezésében is segítséget nyújtanak, hogy teljes mértékben levegyék a gondokat ügyfeleik válláról.

HASZNOSÍTÁSRA AJÁNLOTT SZABADALMAK ÉS EGYÉB SZELLEMITULAJDON-JOGOK

A klinikai fejlesztés bármely szakaszában lévő, licencbe vehető gyógyszerjelölt-molekulát keres

A klinikai fejlesztés bármely szakaszában lévő, licencbe vehető gyógyszerjelölt-molekulát keres

Tenzidek harmadlagos olajkitermelési eljáráshoz

Tenzidek harmadlagos olajkitermelési eljáráshoz

Szonda elrendezés laboratóriumi méretű csőreaktorban fellépő korróziós hatás érzékelésére

Szonda elrendezés laboratóriumi méretű csőreaktorban fellépő korróziós hatás érzékelésére

Polimer-tenzid kompozíciók harmadlagos olaj-kitermelési eljáráshoz

Polimer-tenzid kompozíciók harmadlagos olaj-kitermelési eljáráshoz

Műanyag hulladékok környezetkímélő katalitikus krakkolásával előállított nagy oktán- és cetánszámú szénhidrogéneket tartalmazó szintetikus kőolaj

Műanyag hulladékok környezetkímélő katalitikus krakkolásával előállított nagy oktán- és cetánszámú szénhidrogéneket tartalmazó szintetikus kőolaj

Fázisinverzióra alkalmas, kolloid diszperz rendszer szénhidrogén termelő kutak serkentésére

Fázisinverzióra alkalmas, kolloid diszperz rendszer szénhidrogén termelő kutak serkentésére

Kinetikailag állandó nanoemulziók, eljárás azok előállítására és kőolaj- és földgáztároló valamint hévíztároló rétegekben való kúttalpkezelési, rétegserkentési eljárásokban történő alkalmazásuk

Kinetikailag állandó nanoemulziók, eljárás azok előállítására és kőolaj- és földgáztároló valamint hévíztároló rétegekben való kúttalpkezelési, rétegserkentési eljárásokban történő alkalmazásuk

Eljárás metántartalmú gázelegy szénhidrogénektől különböző komponense koncentrációjának fotoakusztikus elvű meghatározására

Eljárás metántartalmú gázelegy szénhidrogénektől különböző komponense koncentrációjának fotoakusztikus elvű meghatározására

Eljárás makacs, biológiailag nem lebontható kőolaj-finomítói hulladék anyagáramok ártalmatlanítására

Eljárás makacs, biológiailag nem lebontható kőolaj-finomítói hulladék anyagáramok ártalmatlanítására

Eljárás és filmreaktor műanyaghulladék krakkolására

Eljárás és filmreaktor műanyaghulladék krakkolására

Eljárás aszfaltén-gyanta-paraffin kiválások és lerakódások megelőzésére, csökkentésére és eltávolítására kőolajtermelő kutakban, azok kifolyó-kútvezetékeiben és olajszállító vezetékekben bio-kolloid szuszpenzió felhasználásával

Eljárás aszfaltén-gyanta-paraffin kiválások és lerakódások megelőzésére, csökkentésére és eltávolítására kőolajtermelő kutakban, azok kifolyó-kútvezetékeiben és olajszállító vezetékekben bio-kolloid szuszpenzió felhasználásával

Eljárás a kőolajtermelő kutakban és a felszíni termelő berendezésekben keletkező víz/kőolaj és/vagy kőolaj/víz emulziók petrol-biokémiai módszerekkel történő kezelésére

Eljárás a kőolajtermelő kutakban és a felszíni termelő berendezésekben keletkező víz/kőolaj és/vagy kőolaj/víz emulziók petrol-biokémiai módszerekkel történő kezelésére

Belsőégésű motoroknál használható hajtóanyagok és hajtóanyag-adalékok, valamint eljárás ezek előállítására

Belsőégésű motoroknál használható hajtóanyagok és hajtóanyag-adalékok, valamint eljárás ezek előállítására

Termikus-elektromos integrált áramkörök (TELC)

Termikus-elektromos integrált áramkörök (TELC)

Elasztikus politejsav (PLA) hab

Elasztikus politejsav (PLA) hab

Ütésálló műanyag poliészter hulladékból

Ütésálló műanyag poliészter hulladékból

Keverékképző berendezés

Keverékképző berendezés

Jármű mozgásszabályozó rendszer

Jármű mozgásszabályozó rendszer

A Danubia IPMall szellemitulajdon-piacterén megjelentetett valamennyi információ vagy nyilvánosan elérhető adat (bejelentésszám, kivonat, cím, név/képviselő), vagy a szabadalom tulajdonosa által közölt, kifejezett kérésére megjelenített információ (a szellemi tulajdonjog hasznosítási partnerkeresési státuszára vonatkozó információ, kapcsolat-felvételi adatok).

A Danubia Cégcsoport nem vállal felelősséget a megjelenített adatok pontosságáért és információk valóságtartalmáért.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL