DANUBIA IPMALL
A SZELLEMITULAJDON-JOGOK ÉS VÉDETT TECHNOLÓGIÁK PIACTERE

A szabadalmak kizárólagos jogot biztosítanak egy adott műszaki megoldás hasznosítására. Ez azonban önmagában nem érték, csak ha a védett megoldást üzletileg hasznosítják is.

Ennek ellenére felmérések szerint az összes szabadalom 95%-át soha nem hasznosítják új termékekben, szolgáltatásokban, illetve a gazdasági növekedés elősegítése céljából. Nem meglepő, hogy a szabadalmi oltalmak döntő többsége idő előtt megszűnik, mivel a fenntartási díjak megfizetése nem gazdaságos.

Másik oldalról, számos tudományos munka foglalkozik a kutatási-fejlesztési erőforrások pazarlásának problémájával a párhuzamos fejlesztések miatt, amelynek egy része megspórolható lenne, a már elérhető tudományos és fejlesztési eredmények jobb hasznosításával.

szellemi tulajdon hasznosítás, találmány, szabadalom hasznosítás

A Danubia IPMall szellemitulajdon-piactere a szabadalmak, szabadalmazott technológiák és a piaci igény találkozásának előmozdítását célozza.
Küldetése, hogy kulcsfontosságú kapcsolatokat hozzon létre a nem hasznosított, de vélhetően hasznosítható szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok tulajdonosai és a releváns piaci szereplők között.

MIÉRT ELŐNYÖS AZ ÖN SZÁMÁRA?

A Danubia IPMall szellemitulajdon-piactere egyedülálló lehetőséget kínál mind a technológiát vagy szellemitulajdon-jogot keresőknek, mind a szellemitulajdon-jogokkal rendelkezőknek arra, hogy a lehető legkevesebb erőfeszítéssel szerezzenek értékes kapcsolatokat a felkínált szabadalmak és egyéb szellemitulajdon-jogok gazdasági hasznosítására. A kapcsolat létrejöttét követően pedig a Danubia Cégcsoport – igény esetén – az ügylet letárgyalásában és megkötésében is tudja támogatni a feleket a legjobb piaci gyakorlatok biztosításával.

LICENCVEVŐKNEK / TECHNOLÓGIAVÁSÁRLÓKNAK
Ha megoldást keres egy műszaki problémára, akkor legnagyobb eséllyel szabadalmi leírásokban találhatók a legközelebbi vagy akár alkalmazható megoldások, mivel a műszaki információk számottevő része sem a szakirodalomban, sem máshol nem található meg, csak szabadalmi leírásokban. Amennyiben kevésbé a technológia, hanem inkább az oltalom megszerzése a cél, a Danubia IPMall-ban egy helyen talál olyan értékesítésre váró szabadalmakat, amelyek azonosítása máskülönben jelentős nehézségekbe ütközne. A magyar iparjogvédelmi piac központi szereplőjeként a Danubia Cégcsoport páratlan adatbázissal rendelkezik a kihasználatlan szellemi tulajdonról, valamint jelentős üzleti és jogi szakértelemmel bír a szellemi tulajdonjogok gyors és zökkenőmentes transzferének, vagy licencbe adásának előmozdításában. Szellemivagyon-értékelési és licenciatámogató szolgáltatásaink egyablakos megoldást nyújtanak Önnek a legsürgősebb licencbeszerzési ügyletek során is.

 

További információért kattintson ide!

MIÉRT JÓ GAZDASÁGILAG, MIÉRT ÉRI MEG, ÉS MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A LICENCVEVŐ SZÁMÁRA A TECHNOLÓGIAVÁSÁRLÁS?

A Danubia IPMall Szellemi Tulajdon Piactér, valamint a kapcsoltan igénybe vehető technológiatranszfer jogtanácsadási szolgáltatást kockázati tőkebefektetők, technológiát kereső ipari szereplők, technológia-beszerzést támogató állami vagy európai forrásokra pályázók, illetőleg maguk a pályázatírók találhatják különösen hasznosnak.

A licencvevő az érintett technológiát létrehozó K+F tevékenység „kihagyásával” legalább részben vagy egészben megspórolhatja az alábbiakat:

» annak időigényét, miáltal a termék piacra viteli átfutási ideje (time to market) jelentősen lerövidül
(egy új termék piacra vitele előtt jellemzően alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek végrehajtására van szükség, ezek közül többnyire az előzőt lehet teljes mértékben megtakarítani a technológiabeszerzés kapcsán, de a kísérleti fejlesztés egy része is adott esetben részben vagy egészben megspórolható);

» a K+F tevékenység eszközigényét
(ide értve a kutatás-fejlesztéshez szükséges laborokat, ezek speciális eszközeinek és berendezéseinek beszerzési és üzemeltetési költségét, valamint a tevékenységhez felhasznált anyagköltségeket);

» a K+F magas szintű emberi erőforrás kapacitásigényét
(a kutatók, és fejlesztők bérköltségét, ami igen tetemes lehet, ha figyelembe vesszük, hogy egyrészt az intellektuális fehérgalléros munkatársak a gazdasági összehasonlításban a gazdaságilag megbecsültebb rétege a társadalomnak, legkevesebb 6-700 ezer forintos pályakezdői havibérrel, de egy nagy gyakorlattal, több évtizedes kutatói múlttal és eredménnyel rendelkező, nemzeti, vagy nemzetközi elismertséggel rendelkező kutató könnyedén 7-számjegyű havi bére lehet, valamint ha azt is tekintetbe vesszük, mennyi kutatói emberóra igénye lehet egy új műszaki megoldás kidolgozásának, hisz egy projekten akár több évig is teljes kutatócsoportok dolgozhatnak);

» a K+F tevékenység természetes, a tudományos, műszaki bizonytalanságból eredő kockázatát
(ne feledjük, nem mindegyik K+F projekt lesz műszakilag eredményesnek nevezhető, és még kevesebb generál piacilag is bevezethető rentábilis terméket/szolgáltatást);

» adott esetben a termék piaci bevezetésének kockázatát
(hisz amennyiben pl. a licencbe vett technológia által létrehozott termékek más országok piacán már bizonyítottak, s a technológia igazolt piaci penetrációs és bevételadatokkal alátámasztott múlttal rendelkezik, a termék külföldi bevezetettségével összefüggésben már nem látens, hanem explicit igény mutatkozhat a saját piacra vonatkozóan is, mely jelentős marketing büdzsé megtakarításhoz vezethet);

» az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével és fenntartásával, illetve akár a jogérvényesítéssel kapcsolatos költségeket.

Szakértő tanácsadóink a licenctárgyalások lebonyolításában, a hasznosítási szerződés ideális konstrukciójának kialakításában, és megszövegezésében is segítséget nyújtanak, hogy teljes mértékben levegyék a gondokat ügyfeleik válláról.

LICENCADÓKNAK / TECHNOLÓGIAFELAJÁNLÓKNAK

A magas piaci belépési költségek korlátozzák a kis- és középvállalkozások túlnyomó többségét és az egyéni feltalálókat abban, hogy önállóan képesek legyenek találmányukat hasznosítani. A Danubia IPMall segítségével a szabadalom, használati minta tulajdonosa megtalálhatja a megfelelő hasznosító partnereket szellemi tulajdona üzleti potenciáljának kiaknázására.

További információért kattintson ide!


MIÉRT JÓ, GAZDASÁGILAG, MIÉRT ÉRI MEG, ÉS MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A LICENCADÓ SZÁMÁRA A TECHNOLÓGIAVÁSÁRLÁS?

A Danubia IPMall Szellemi Tulajdon Piactér, valamint a kapcsoltan igénybe vehető technológia transzfer jogtanácsadási szolgáltatást a saját hasznosításhoz tőkeszegény egyéni feltalálók, technológiatulajdonos KKV-k vagy ugyan tőkeerős, de hasznosításba adható technológiával rendelkező egyéb szervezetek illetve Európai Uniós pályázatírók és formálódó konzorciumok melyek technológiai partnert keresnek találhatják különösen hasznosnak.

Hasznosító bevonása esetén az alábbi problémák küszöbölhetőek ki az innovációs folyamat során:

» elkerülhető általa a hírhedt „valley of death” effektus, azaz a technológia kifejlesztőjének a K+F tevékenység adott esetben a prototípus megfinanszírozására még van fedezete, de a tömeggyártáshoz szükséges teszt és fejlesztés fázisát már nem tudná önerőből finanszírozni;

» ha nem rendelkezik kellő kapcsolati tőkével ahhoz, kellően nagyszámú releváns ipari szereplőhöz, befektetőhöz eljuttassa, szolgáltatásunk igénybevétele révén legyőzhető ez az akadály;

» amennyiben nem áll rendelkezésre ipari vagy gyártókapacitás, a licencvevőnek viszont épp ezek állnak rendelkezésre;

» amennyiben nincs piaci terjesztői hálózathoz hozzáférése, a technológiai hasznosítási engedély segíthet leküzdeni a problémát;

» ha a feltaláló habitusából fakadóan nem szeretne üzleti kérdésekkel foglalkozni, a hasznosításba adás a legoptimálisabb megoldás;

» ha a saját, önerőből megoldhatóan lefedhető ellátási terület mellett további piacokról is bevételt szeretne a technológia tulajdonosa, ideális megoldás számára a ki nem használt piacokra adott hasznosítási engedély és az ebből befolyó licencdíj;

» ha sokkal gyorsabb és nagyobb piaci bevezetettséget szeretne elérni, mint amit maga saját erőből meg tud valósítani, a kézenfekvő megoldás a hasznosítási engedély megalapítása.

Szakértő tanácsadóink a licenctárgyalások lebonyolításában, a hasznosítási szerződés ideális konstrukciójának kialakításában, és megszövegezésében is segítséget nyújtanak, hogy teljes mértékben levegyék a gondokat ügyfeleik válláról.

HASZNOSÍTÁSRA AJÁNLOTT SZABADALMAK ÉS EGYÉB SZELLEMITULAJDON-JOGOK

A klinikai fejlesztés bármely szakaszában lévő, licencbe vehető gyógyszerjelölt-molekulát keres

A klinikai fejlesztés bármely szakaszában lévő, licencbe vehető gyógyszerjelölt-molekulát keres

Előregyártott sorolható házelem modul rendszer

Előregyártott sorolható házelem modul rendszer

Hüvelyi tampon fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére

Hüvelyi tampon fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére

Tamponkészlet fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére

Tamponkészlet fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére

Nedvszívó intimhigiéniai termék fertőzés megelőzésére és kezelésére

Nedvszívó intimhigiéniai termék fertőzés megelőzésére és kezelésére

Eljárás és berendezés elemi nanorészes ásványi összetevők és ezekből ritka fém-oxidok előállítására elsődleges és másodlagos ásványi nyersanyagforrások alapanyagként történő felhasználására

Eljárás és berendezés elemi nanorészes ásványi összetevők és ezekből ritka fém-oxidok előállítására elsődleges és másodlagos ásványi nyersanyagforrások alapanyagként történő felhasználására

Hőátadó lapokkal indukált, hőmérséklet gradiens által vezérelt gázszeparációs membrán modul

Hőátadó lapokkal indukált, hőmérséklet gradiens által vezérelt gázszeparációs membrán modul

Kapilláris elektroforézis – tömegspektrométer csatolás

Kapilláris elektroforézis – tömegspektrométer csatolás

Kongruens fázisváltást biztosító hőtároló mikrokapszulák, eljárás előállításukra és alkalmazásuk

Kongruens fázisváltást biztosító hőtároló mikrokapszulák, eljárás előállításukra és alkalmazásuk

Adalékanyag szén nanocső és műanyag kompozitokhoz, és szén nanocső és műanyag kompozit

Adalékanyag szén nanocső és műanyag kompozitokhoz, és szén nanocső és műanyag kompozit

Többfunkciós detergens-diszpergens adalékanyag, valamint környezetbarát motorolaj- és motorhajtóanyag kompozíciói

Többfunkciós detergens-diszpergens adalékanyag, valamint környezetbarát motorolaj- és motorhajtóanyag kompozíciói

Mikotoxinok és mikotoxin elegyek lebontására alkalmas mikroorganizmusok és készítmény, előnyösen mezőgazdasági, vagy élelmiszeripari felhasználására

Mikotoxinok és mikotoxin elegyek lebontására alkalmas mikroorganizmusok és készítmény, előnyösen mezőgazdasági, vagy élelmiszeripari felhasználására

Biológiailag lebomló, keményítő alapú műanyag kompozit félkész termék és előállítási eljárása

Biológiailag lebomló, keményítő alapú műanyag kompozit félkész termék és előállítási eljárása

Műanyag és gumi kompozitok polifunkciós kompatibilizáló adalék csomagja és előállítási eljárása

Műanyag és gumi kompozitok polifunkciós kompatibilizáló adalék csomagja és előállítási eljárása

Szilárd töltetű hőtároló berendezés

Szilárd töltetű hőtároló berendezés

Vállvédő

Vállvédő

Könyökvédő

Könyökvédő

Térdvédő

Térdvédő

Bokavédő

Bokavédő

Eljárás hozzáadott enzim nélkül kivitelezett molekuláris klónozásra, valamint az ehhez alkalmazható szekvenciák

Eljárás hozzáadott enzim nélkül kivitelezett molekuláris klónozásra, valamint az ehhez alkalmazható szekvenciák

Rákellenes imipridon származékok

Rákellenes imipridon származékok

Gépjármű motorjának működéséhez igazodó, önműködően működésbe lépő gépjárműlopás elleni védelmi rendszer

Gépjármű motorjának működéséhez igazodó, önműködően működésbe lépő gépjárműlopás elleni védelmi rendszer

Takarmány-kiegészítő készítmények és eljárás előállításukra

Takarmány-kiegészítő készítmények és eljárás előállításukra

Mycoplasma anserisalpingitidis okozta fertőzés elleni hatóanyag ludaknak és kacsáknak

Mycoplasma anserisalpingitidis okozta fertőzés elleni hatóanyag ludaknak és kacsáknak

Mobil gumiabroncs feldolgozó egység

Mobil gumiabroncs feldolgozó egység

Nyilvános kulcsú, lineáris algebrai titkosító rendszer

Nyilvános kulcsú, lineáris algebrai titkosító rendszer

Valós idejű fluoreszcencia alapú vizsgálat az OATP-transzporterek funkcionális teszteléséhez és gyógyszer-kölcsönhatásainak vizsgálatához

Valós idejű fluoreszcencia alapú vizsgálat az OATP-transzporterek funkcionális teszteléséhez és gyógyszer-kölcsönhatásainak vizsgálatához

OATPS és MRP2 transzportaktivitásának értékelésére szolgáló fluoreszcencia alapú módszer

OATPS és MRP2 transzportaktivitásának értékelésére szolgáló fluoreszcencia alapú módszer

P1900197 – Új polimer gél hordozó polimer indikátor kombináció

P1900197 – Új polimer gél hordozó polimer indikátor kombináció

Biztonsági eszköz gépjárműkerék eltulajdonításának megakadályozására

Biztonsági eszköz gépjárműkerék eltulajdonításának megakadályozására

Pitvarfibrilláció kezelésének eszköze

Pitvarfibrilláció kezelésének eszköze

Rugalmas zsinórból kialakított testékszer

Rugalmas zsinórból kialakított testékszer

Zászlótartó szerkezet

Zászlótartó szerkezet

Berendezés elkülönítetten gyűjtött vagy előválogatott hulladék kézi válogatóra feladását megelőző gépi előválogatásra

Berendezés elkülönítetten gyűjtött vagy előválogatott hulladék kézi válogatóra feladását megelőző gépi előválogatásra

Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására

Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására

Eljárás kerékpárút forgalmának számlálására és berendezés az eljárás foganatosítására

Eljárás kerékpárút forgalmának számlálására és berendezés az eljárás foganatosítására

Eljárás és elrendezés számlák távközlési hálózat közvetítésével történő beszedésére

Eljárás és elrendezés számlák távközlési hálózat közvetítésével történő beszedésére

Hőhídmegszakító elem

Hőhídmegszakító elem

Épületszerkezet

Épületszerkezet

Hőérzékeny hordozón elrendezett, eltávolítható fedőfesték-rétegrendszer, valamint hőnyomtató, és eljárás ilyen fedőfesték-réteg rendszerrel ellátott hordozó hőnyomtatására

Hőérzékeny hordozón elrendezett, eltávolítható fedőfesték-rétegrendszer, valamint hőnyomtató, és eljárás ilyen fedőfesték-réteg rendszerrel ellátott hordozó hőnyomtatására

Összecsukható konténerváz és csuklóelem

Összecsukható konténerváz és csuklóelem

Öntészeti hűtőbetét

Öntészeti hűtőbetét

Sporteszköz óvodásoknak

Sporteszköz óvodásoknak

Földrengés hatásait csökkentő építőelem

Földrengés hatásait csökkentő építőelem

Kötőanyag mátrixba ágyazott elemi szálakból álló kábel, valamint eljárás és berendezés ilyen kábel, és a kábelt tartalmazó beton-kompozit szerkezet előállítására, valamint beton-kompozit szerkezet

Kötőanyag mátrixba ágyazott elemi szálakból álló kábel, valamint eljárás és berendezés ilyen kábel, és a kábelt tartalmazó beton-kompozit szerkezet előállítására, valamint beton-kompozit szerkezet

Berendezés két vagy több összetevőjű, hő hatására keményedő élelmiszer, elsősorban tojásrúd előállítására

Berendezés két vagy több összetevőjű, hő hatására keményedő élelmiszer, elsősorban tojásrúd előállítására

Biofilm hordozó

Biofilm hordozó

Hőenergetikai rendszer épületek vagy épületrészek belső terének fűtéséhez és/vagy hőegyensúlyának fenntartásához

Hőenergetikai rendszer épületek vagy épületrészek belső terének fűtéséhez és/vagy hőegyensúlyának fenntartásához

Fényáteresztő építőelem, betétidom és eljárás fényáteresztő építőelem előállítására

Fényáteresztő építőelem, betétidom és eljárás fényáteresztő építőelem előállítására

Berendezés épületek külső határoló szerkezeteinek aktív hőszigetelésére

Berendezés épületek külső határoló szerkezeteinek aktív hőszigetelésére

Folyamatos betáplálású szennyvízkezelő reaktor és eljárás szennyvíz kezelésére

Folyamatos betáplálású szennyvízkezelő reaktor és eljárás szennyvíz kezelésére

Berendezés és eljárás erezett járófelületű térburkoló elem előállítására

Berendezés és eljárás erezett járófelületű térburkoló elem előállítására

Térburkoló elem-2

Térburkoló elem-2

Berendezés és eljárás mintázott járófelületű térburkoló elem előállítására

Berendezés és eljárás mintázott járófelületű térburkoló elem előállítására

Térburkoló elem-1

Térburkoló elem-1

Elrendezés sportpálya talajnedvességének szabályozására

Elrendezés sportpálya talajnedvességének szabályozására

Légsterilizáló berendezés

Légsterilizáló berendezés

Mikrobiológiai anyag és eljárás gyógynövényi hulladékok komposztálására

Mikrobiológiai anyag és eljárás gyógynövényi hulladékok komposztálására

Berendezés kézfertőtlenítés minőségének ellenőrzésére

Berendezés kézfertőtlenítés minőségének ellenőrzésére

Eljárás és berendezés csőhálózatoknál fellépő szivárgások észlelésére

Eljárás és berendezés csőhálózatoknál fellépő szivárgások észlelésére

Eljárás adott dokumentum későbbi önmagával vagy róla készített másolattal való azonosságának hiteles megállapítására

Eljárás adott dokumentum későbbi önmagával vagy róla készített másolattal való azonosságának hiteles megállapítására

Eljárás, berendezés és számítógép program kézfertőtlenítés minőségbiztosítására

Eljárás, berendezés és számítógép program kézfertőtlenítés minőségbiztosítására

Kapszaicinoidokat tartalmazó készítmények

Kapszaicinoidokat tartalmazó készítmények

Eljárás primycin, primycin komponensek, és/vagy primycin prekurzorainak és metabolitjainak fermentációs úton történő előállítására Saccharomonospora azurea baktérium faj alkalmazásával

Eljárás primycin, primycin komponensek, és/vagy primycin prekurzorainak és metabolitjainak fermentációs úton történő előállítására Saccharomonospora azurea baktérium faj alkalmazásával

Primycin vagy primycin komponensek vagy ezek kombinációi mint speciális kórokozócsoportok által okozott fertőzések kezelésére vagy megelőzésére alkalmas gyógyszerhatóanyagok

Primycin vagy primycin komponensek vagy ezek kombinációi mint speciális kórokozócsoportok által okozott fertőzések kezelésére vagy megelőzésére alkalmas gyógyszerhatóanyagok

Velőűr szeg törött csöves csontok szegezéséhez

Velőűr szeg törött csöves csontok szegezéséhez

Kombináció gyulladás helyi kezelésére

Kombináció gyulladás helyi kezelésére

Hatóanyag kombináció gyulladások és rosszindulatú elváltozások szisztémás kezelésére

Hatóanyag kombináció gyulladások és rosszindulatú elváltozások szisztémás kezelésére

Könyökkaros napellenző – U1800209

Könyökkaros napellenző – U1800209

Horgászati segédeszköz

Horgászati segédeszköz

Fokozott hőszigetelő képességű falazóelem

Fokozott hőszigetelő képességű falazóelem

Adalékadagoló szerkezet WC öblítő eszközhöz

Adalékadagoló szerkezet WC öblítő eszközhöz

Könyökkaros napellenző – U1500038

Könyökkaros napellenző – U1500038

Készülék kemény héjú termény, különösen zöldség és gyümölcs jelölésére

Készülék kemény héjú termény, különösen zöldség és gyümölcs jelölésére

Könyökkaros napellenző – U1400019

Könyökkaros napellenző – U1400019

Árnyékoló berendezés

Árnyékoló berendezés

Eljárás elsősorban moduláris könnyűszerkezetes épületelemek egymáshoz rögzítésére, valamint kötőelem rendszer az eljárás megvalósítására

Eljárás elsősorban moduláris könnyűszerkezetes épületelemek egymáshoz rögzítésére, valamint kötőelem rendszer az eljárás megvalósítására

Eljárás és berendezés biomassza kezelésére

Eljárás és berendezés biomassza kezelésére

Burkolóelemekből álló cserélhető burkolat

Burkolóelemekből álló cserélhető burkolat

Aktív váltakozóáramú áramátalakító árammérésre alkalmas elrendezéshez

Aktív váltakozóáramú áramátalakító árammérésre alkalmas elrendezéshez

Új PPV1-törzs és alkalmazása

Új PPV1-törzs és alkalmazása

Immunológiai eljárások a sertés parvovírus 2 (PPV2) és PPV2 elleni antitestek kimutatására

Immunológiai eljárások a sertés parvovírus 2 (PPV2) és PPV2 elleni antitestek kimutatására

DRESSKING – 265316

DRESSKING – 265316

DRESSKING – 104417

DRESSKING – 104417

PRESTO

PRESTO

ROLAND

ROLAND

REGULA

REGULA

EXCELSIOR

EXCELSIOR

LIBERTY

LIBERTY

BON AMI

BON AMI

BUTTERFLY

BUTTERFLY

VIOLA

VIOLA

SPORT

SPORT

GLOBUS

GLOBUS

Kinematikus információhordozó eszköz

Kinematikus információhordozó eszköz

Kapcsolási elrendezés használt termálvizek tározására, tisztítására és elhelyezésére

Kapcsolási elrendezés használt termálvizek tározására, tisztítására és elhelyezésére

Vegyületek SSAO/VAP-1 inhibiálására és alkalmazásuk betegségek kezelésére és megelőzésére

Vegyületek SSAO/VAP-1 inhibiálására és alkalmazásuk betegségek kezelésére és megelőzésére

Tenyésztett embriók tápközeg felülúszójában levő, DNS-t tartalmazó extracelluláris vezikulumok kimutatása FACS-módszerrel, az in vitro fertilizáció hatékonyságának fokozása érdekében

Tenyésztett embriók tápközeg felülúszójában levő, DNS-t tartalmazó extracelluláris vezikulumok kimutatása FACS-módszerrel, az in vitro fertilizáció hatékonyságának fokozása érdekében

Szerkezet trepán fúró fúrási mélységének pontos beállítására

Szerkezet trepán fúró fúrási mélységének pontos beállítására

Szerelősori szállítórobot

Szerelősori szállítórobot

Seb gyógyulását elősegítő többrétegű szerkezet varratok mentén kialakuló Dehistentia kezeléséhez

Seb gyógyulását elősegítő többrétegű szerkezet varratok mentén kialakuló Dehistentia kezeléséhez

Mintavételező szerkezet trepán fúróhoz

Mintavételező szerkezet trepán fúróhoz

Léptető szerkezet humanoid robothoz

Léptető szerkezet humanoid robothoz

Körkés pozícionálását elősegítő héj, eljárás a héj előállítására, eljárás a héj alkalmazására műtéti eljárás szimulációja során

Körkés pozícionálását elősegítő héj, eljárás a héj előállítására, eljárás a héj alkalmazására műtéti eljárás szimulációja során

Zárt rendszerű, egyéni vagy összevont, félautomata vagy automata, használati vizet újrahasznosító berendezés

Zárt rendszerű, egyéni vagy összevont, félautomata vagy automata, használati vizet újrahasznosító berendezés

Folyadéksugárral működő deszorpciós ionizációs eljárás és eszköz

Folyadéksugárral működő deszorpciós ionizációs eljárás és eszköz

Extracelluláris vezikulák mennyiségének meghatározására kidolgozott új módszer

Extracelluláris vezikulák mennyiségének meghatározására kidolgozott új módszer

Eljárás, diagnosztikai készlet és gyorsteszt ízületi protézis – fertőzés diagnosztizálására

Eljárás, diagnosztikai készlet és gyorsteszt ízületi protézis – fertőzés diagnosztizálására

Elektronikus vakbot

Elektronikus vakbot

Váladék mintavevő eszköz

Váladék mintavevő eszköz

Komplex mikrostruktúrák készítésére szolgáló új litográfiás eljárás a spektrummódosítás lehetőségével

Komplex mikrostruktúrák készítésére szolgáló új litográfiás eljárás a spektrummódosítás lehetőségével

Kinurénsavamid származékok alkalmazása Huntington-kór kezelésére

Kinurénsavamid származékok alkalmazása Huntington-kór kezelésére

Eljárás poszttraumás légúti hegesedésre való hajlam diagnosztizálására

Eljárás poszttraumás légúti hegesedésre való hajlam diagnosztizálására

Sebészeti körtrepán

Sebészeti körtrepán

Izotóptartalmú morfin származékok

Izotóptartalmú morfin származékok

Hatóanyagoknak a központi idegrendszerben történő szabályozott leadására alkalmas nanokompozit, eljárás annak előállítására és alkalmazása

Hatóanyagoknak a központi idegrendszerben történő szabályozott leadására alkalmas nanokompozit, eljárás annak előállítására és alkalmazása

Gyógyászati készítmények sebgyógyulás elősegítésére

Gyógyászati készítmények sebgyógyulás elősegítésére

Eljárás, készülék és számítógépi program termék magzat méhen belüli állapotának vizsgálatára

Eljárás, készülék és számítógépi program termék magzat méhen belüli állapotának vizsgálatára

Eljárás peptidek előállítására

Eljárás peptidek előállítására

Biogáz termelés fehérjében gazdag alapanyagokból

Biogáz termelés fehérjében gazdag alapanyagokból

Berendezés és mérési elrendezés szálló talajanyag csapdázására

Berendezés és mérési elrendezés szálló talajanyag csapdázására

Aß-amiloid toxicitását gátló kis peptid inhibitorok

Aß-amiloid toxicitását gátló kis peptid inhibitorok

Térbeli kirakó játék

Térbeli kirakó játék

Nanovas-szuszpenzió, eljárás előállítására, alkalmazása és berendezés nanovas-szuszpenzió gyártására

Nanovas-szuszpenzió, eljárás előállítására, alkalmazása és berendezés nanovas-szuszpenzió gyártására

Berendezés nanovas-szuszpenzió gyártására

Berendezés nanovas-szuszpenzió gyártására

Polipropilén- vagy polietilén-alapú szeparátor alkálifém-ferrátok előállítására szolgáló elektrokémiai cellához

Polipropilén- vagy polietilén-alapú szeparátor alkálifém-ferrátok előállítására szolgáló elektrokémiai cellához

Komplement aktivációs termékek mérése antigén mátrixokon

Komplement aktivációs termékek mérése antigén mátrixokon

Fényútváltó elrendezés, valamint ilyet tartalmazó fénymikroszkóp

Fényútváltó elrendezés, valamint ilyet tartalmazó fénymikroszkóp

Eljárás fogimplantációs műtét során használandó fúró és megvezetés hosszának dinamikus maghatározására

Eljárás fogimplantációs műtét során használandó fúró és megvezetés hosszának dinamikus maghatározására

Nukleinsav-alapú kódolási folyamat

Nukleinsav-alapú kódolási folyamat

Gyógyászati készítmények bakteriális és vírusfertőzések okozta megbetegedések kezelésében és/vagy megelőzésében történő alkalmazásra

Gyógyászati készítmények bakteriális és vírusfertőzések okozta megbetegedések kezelésében és/vagy megelőzésében történő alkalmazásra

Eljárás és rendszer implantációs sablon tervezésére és előállítására

Eljárás és rendszer implantációs sablon tervezésére és előállítására

Vakolat készítmény és annak előállítási eljárása

Vakolat készítmény és annak előállítási eljárása

A miozin-2-izoformákat szelektíven gátló, gyógyászatilag hatásos vegyületek

A miozin-2-izoformákat szelektíven gátló, gyógyászatilag hatásos vegyületek

Tenzidek harmadlagos olajkitermelési eljáráshoz

Tenzidek harmadlagos olajkitermelési eljáráshoz

Szonda elrendezés laboratóriumi méretű csőreaktorban fellépő korróziós hatás érzékelésére

Szonda elrendezés laboratóriumi méretű csőreaktorban fellépő korróziós hatás érzékelésére

Polimer-tenzid kompozíciók harmadlagos olaj-kitermelési eljáráshoz

Polimer-tenzid kompozíciók harmadlagos olaj-kitermelési eljáráshoz

Műanyag hulladékok környezetkímélő katalitikus krakkolásával előállított nagy oktán- és cetánszámú szénhidrogéneket tartalmazó szintetikus kőolaj

Műanyag hulladékok környezetkímélő katalitikus krakkolásával előállított nagy oktán- és cetánszámú szénhidrogéneket tartalmazó szintetikus kőolaj

Fázisinverzióra alkalmas, kolloid diszperz rendszer szénhidrogén termelő kutak serkentésére

Fázisinverzióra alkalmas, kolloid diszperz rendszer szénhidrogén termelő kutak serkentésére

Kinetikailag állandó nanoemulziók, eljárás azok előállítására és kőolaj- és földgáztároló valamint hévíztároló rétegekben való kúttalpkezelési, rétegserkentési eljárásokban történő alkalmazásuk

Kinetikailag állandó nanoemulziók, eljárás azok előállítására és kőolaj- és földgáztároló valamint hévíztároló rétegekben való kúttalpkezelési, rétegserkentési eljárásokban történő alkalmazásuk

Eljárás metántartalmú gázelegy szénhidrogénektől különböző komponense koncentrációjának fotoakusztikus elvű meghatározására

Eljárás metántartalmú gázelegy szénhidrogénektől különböző komponense koncentrációjának fotoakusztikus elvű meghatározására

Eljárás makacs, biológiailag nem lebontható kőolaj-finomítói hulladék anyagáramok ártalmatlanítására

Eljárás makacs, biológiailag nem lebontható kőolaj-finomítói hulladék anyagáramok ártalmatlanítására

Eljárás és filmreaktor műanyaghulladék krakkolására

Eljárás és filmreaktor műanyaghulladék krakkolására

Eljárás aszfaltén-gyanta-paraffin kiválások és lerakódások megelőzésére, csökkentésére és eltávolítására kőolajtermelő kutakban, azok kifolyó-kútvezetékeiben és olajszállító vezetékekben bio-kolloid szuszpenzió felhasználásával

Eljárás aszfaltén-gyanta-paraffin kiválások és lerakódások megelőzésére, csökkentésére és eltávolítására kőolajtermelő kutakban, azok kifolyó-kútvezetékeiben és olajszállító vezetékekben bio-kolloid szuszpenzió felhasználásával

Eljárás a kőolajtermelő kutakban és a felszíni termelő berendezésekben keletkező víz/kőolaj és/vagy kőolaj/víz emulziók petrol-biokémiai módszerekkel történő kezelésére

Eljárás a kőolajtermelő kutakban és a felszíni termelő berendezésekben keletkező víz/kőolaj és/vagy kőolaj/víz emulziók petrol-biokémiai módszerekkel történő kezelésére

Belsőégésű motoroknál használható hajtóanyagok és hajtóanyag-adalékok, valamint eljárás ezek előállítására

Belsőégésű motoroknál használható hajtóanyagok és hajtóanyag-adalékok, valamint eljárás ezek előállítására

Termikus-elektromos integrált áramkörök (TELC)

Termikus-elektromos integrált áramkörök (TELC)

Elasztikus politejsav (PLA) hab

Elasztikus politejsav (PLA) hab

Ütésálló műanyag poliészter hulladékból

Ütésálló műanyag poliészter hulladékból

Keverékképző berendezés

Keverékképző berendezés

Jármű mozgásszabályozó rendszer

Jármű mozgásszabályozó rendszer

A Danubia IPMall szellemitulajdon-piacterén megjelentetett valamennyi információ vagy nyilvánosan elérhető adat (bejelentésszám, kivonat, cím, név/képviselő), vagy a szabadalom tulajdonosa által közölt, kifejezett kérésére megjelenített információ (a szellemi tulajdonjog hasznosítási partnerkeresési státuszára vonatkozó információ, kapcsolat-felvételi adatok).

A Danubia Cégcsoport nem vállal felelősséget a megjelenített adatok pontosságáért és információk valóságtartalmáért.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL