Eljárás adott dokumentum későbbi önmagával vagy róla készített másolattal való azonosságának hiteles megállapítására

Reprezentatív ügyszám: WO/2018/020284
Oltalom: Szabadalom
Iparág: Információ és kommunikáció technológia, elektronika

Rövid leírás
A találmány tárgya eljárás adott elektronikus formában rendelkezésre álló dokumentum későbbi önmagával vagy róla készített másolatok vele való azonosságának egy kérelmezői kérésre adott válaszul történő hiteles megállapítására. Eljárás és rendszer az elektronikus dokumentum hitelességének meghatározására olymódon, hogy a kérdéses dokumentumot később összehasonlítják önmagával vagy annak másolatával, amely eljárás két fázist foglal magában: az első fázis az eredeti dokumentum betöltését, míg a második fázis pedig a hitelesítendő dokumentum és az eredeti közötti azonosság ellenőrzését foglalja magában. Az eljáráshoz kétszintű rendszerre van szükség, amely a felhasználó által elérhető szatelit rendszert és egy központi magrendszert tartalmaz. A magrendszer kizárólag azokat az értékeket tárolja, amelyek előre meghatározott módon a dokumentumból származnak, és a központi rendszer egy egyedi elsődleges kódot hoz létre, amely a dokumentumra jellemző, és ahhoz kapcsolódik. Az ellenőrzés során egy transzformált vezérlőértéket generálunk ugyanolyan eljárással a dokumentumból és a hozzá tartozó kódból, majd az átalakítás után az első kód alapján hozzáférést biztosítunk a központi rendszerben tárolt átalakított vezérlőértékhez. Ha a két kontrollérték megegyezik, a két dokumentum azonosítása hiteles.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL