Utolsó frissítés: 2020. március 24.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket és partnereinket, hogy a COVID-19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg az alábbiak szerint változik meg a hazai bíróságok, az SZTNH, az EPO, az EUIPO és a WIPO előtti ügymenet.

Bíróságok

A bírósági eljárások tekintetében jelenleg Magyarországon a Kormány 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2020. március 15. napjától rendkívüli ítélkezési szünet van.

A rendes, nyári és téli ítélkezési szünethez képest a rendkívüli ítélkezési szünetet nem szabályozza a Polgári Perrendtartás, így ebben az időszakban a Kormány által kiadott jogszabályokra, illetőleg a bíróságok, bírói testületek utasításaira, tájékoztatóira támaszkodunk, amelyeket folyamatosan figyelemmel kísérünk és ügyfeleinket naprakészen tájékoztatjuk.

Így a 35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozat alapján a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést. A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni.

37.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat részletesen szabályozza, hogy a bíróságok milyen feladatokat látnak el a rendkívüli ítélkezési szünet alatt (pl. már meghozott határozatok írásba foglalása, iratok tanulmányozása, keresetlevelek visszautasítása, stb.).

A 74/2020 (III.31.) Korm. Rendelet értelmében a polgári peres és nemperes eljárásokban a határidők változatlanul folynak. Ez alól kivétel csak szűk körben érvényesül, a Rendeletben meghatározott esetekben. Így például, ha a határidő 2020. március 16 és április 15. között jár le, akkor a határidő április 30-ig meghosszabbodik.

Perfelvételi tárgyalást nem tartanak a bíróságok, az érdemi pedig vagy távmeghallgatás vagy a nyilatkozatok írásbeli beszerzése útján tartják. Azokban az ügyekben, ahol már nincs hátra más eljárási cselekmény, a bíróság a tárgyalást írásban berekeszti és ítéletet hoz tárgyaláson kívül. Fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban nem kérhetnek a felek tárgyalást, és a bíróság már kitűzött tárgyalás esetén is dönthet úgy, hogy tárgyaláson kívül hoz határozatot. A felek ugyanakkor kérhetik a per szünetelését, korlátlan számban.

A gyakorlatban a jelen pillanatban – további jogszabályi rendelkezésig – az alábbiak a legfontosabbak az indítandó, vagy már folyamatban lévő szellemi alkotásokkal kapcsolatos bírósági eljárások szempontjából, figyelemmel kollégáinknak az elmúlt napokban érkezett bírósági rendelkezésekből, végzésekből leszűrt tapasztalatára is:

  • A magyar bíróságokkal történő elektronikus kommunikáció zavartalan, iratot benyújtani és átvenni elektronikusan ugyanúgy lehet, mint eddig, és ezt természetesen meg is tesszük. A papír alapú iratbeadás a bíróságoknál most csak postai úton, vagy gyűjtőládába bedobással lehetséges.
  • A bíróság által adott, illetve törvényből folyó (pl. fellebbezési kérelem benyújtása iránti) határidők folynak, ettől eltérő jogszabályi rendelkezés jelenleg nincs. A határidők szűk körben módosulnak, folyamatban lévő ügyekben kollégáink adnak felvilágosítást.
  • Minden olyan eljárási cselekményt kell, illetve lehet teljesíteni, amelyek nem igényelnek tárgyalást, személyes meghallgatást, ideértve pl. szabadalom vagy védjegy stb. bitorlásával kapcsolatos ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtását és annak teljes folyamatát. Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek esetén sincs meghallgatás, a bíróság az írásbeli beadványok alapján dönt. Ha a bíróság az ideiglenes intézkedést elrendeli, az érdemi per benyújtása iránti határidő csak a vészhelyzet megszűnését követően kezdődik.
  • az elsőfokú bíróság egy hivatásos bíróval jár el az ügyekben, tanács, adott esetben szaktanács helyett, ez számos iparjogvédelmi eljárást érint.
  • online iratbetekintésre is lehetőség 0-24 órában 2020. január 1-je után indult ügyekben.

Részletes információk az online bírósági ügyintézésről itt olvashatók.

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának ügyfélszolgálatán március 18-óta szünetel a személyes ügyfélfogadás, csak e-mailben, illetve telefonon érhetők el.

Ügyintézésre jelenleg az elektronikus utat (https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1) javasolják, de a postai út (1438 Budapest, Pf. 415.) is választható. Az automata érkeztető terminál  is folyamatosan (7/24) rendelkezésre áll a II. János Pál pápa tér 7. szám alatti központi épületben, és a személyes iktatásra is itt van lehetőség, rövidített nyitvatartással, minden munkanap 10-12 óra között.

Az SZTNH vonatkozó közleménye itt olvasható:

https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/20200317-sztnh-covid-intezkedesek-v3.pdf

Az SZTNH honlapján április 3-án közzétett frissített tájékoztató szerint a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetre tekintettel az SzTNH előtt folyamatban lévő iparjogvédelmi eljárásokban az ügyfelekre irányadó határidők a következőképpen módosulnak:

Az SZTNH által hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kitűzött, és a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján, 2020. március 31-én vagy azt követően lejáró határidők – erről szóló egyedi intézkedés és értesítés nélkül – automatikusan meghosszabbodnak 2020. május 4. napjáig. Eddig az időpontig a Hivatal a határidők elmulasztása miatt nem állapít meg hátrányos jogkövetkezményeket. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a határidőket, amelyek 2020. május 4-e után járnak le.

Amennyiben a körülmények ezt a későbbiekben indokolttá teszik, az SZTNH az általa kitűzött határidők tekintetében ismételten intézkedést hoz és erről tájékoztatja ügyfeleit.

További részletekért ld.: https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/szakmai-es-hatosagi-kozlemenyek/tajekoztato-az-sztnh-elott-folyamatban-levo

 

Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)

Az EPO 2020. március 15-én hivatalos közleményben bejelentette, hogy a közlemény napján vagy azt követően lejáró határidőket 2020. április 17-ig meghosszabbítja. Azóta azt is bejelentették, hogy a járvány alatt a legtöbb szóbeli eljárás elmarad, vagy videokonferencia formájában kerül megrendezésre. Az EPO folyamatosan frissülő vonatkozó hivatalos bejelentései itt érhetők el:

https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html

 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (‘EUIPO’) ügyvezető igazgatójának 2020. március 16-odikán a rendkívüli helyzetre tekintettel kiadott EX-20-3 számú döntése értelmében minden olyan március 9. és április 30. között esedékes hivatali határidő, amely az eljárásban részt vevő összes felet érinti, május 1-ig meghosszabbodik, ami a május 1-i pénteki ünnepnap és a hétvége miatt praktikusan május 4-én hétfőn jár le.

Az ügyvezető igazgatói döntéssel kapcsolatban az EUIPO honlapján megjelent útmutató szerint a fenti döntéssel elrendelt rendkívüli határidő-hosszabbítás hatálya nem csak a Hivatal által kitűzött határidőkre, de az európai uniós védjegy rendeletben és annak végrehajtási rendeleteiben rögzített határidőkre (így mások mellett a felszólalási, fellebbezési és díjfizetési határidőkre), sőt, még a Párizsi Uniós Egyezményben rögzített azon hat hónapos elsőbbségi határidőkre is kiterjed, amelyek március 9. és április 30. között járnának le. További információk itt érhetők el:

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5657728)

 

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)

A WIPO 2020. március 19-i közleményében hívta fel a figyelmet a Madridi rendszer határidőkre vonatkozó szabályozásában a COVID-19 helyzet miatt életbe léptetett változásokról (https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0007.html), amik lehetővé teszik bizonyos elmulasztott határidők bepótlását a veszélyhelyzetre való tekintettel. A részes államok irodáinak ezzel kapcsolatosan értesíteniük kell a WIPO Nemzetközi Irodáját arról, ha nincsenek nyitva. Amennyiben egy határidő akkor jár le, amikor egy nemzeti iroda nincs nyitva a nyilvánosság számára, a határidő az iroda újranyitását követő napon jár le.

A WIPO Nemzetközi Irodája kéri ügyfeleit, hogy a helyzetre való tekintettel az elektronikus kommunikációt részesítsék előnyben.

További, rendszeresen frissülő vonatkozó információk itt találhatók:

https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html

A fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük forduljon irodánkhoz, készséggel állunk rendelkezésére!

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL