SZABADALMAK ÉS HASZNÁLATI MINTÁK

Jogviták

A szabadalmakkal (használati mintákkal) kapcsolatos jogviták során mind a jogtulajdonosok, mind pedig azokkal ellenérdekű felek jogi képviseletét ellátjuk.

A szabadalmak és használati minták esetében leggyakrabban bitorlási, megsemmisítési ügyekben és nemleges megállapítás iránti kérelmek ügyében látunk el képviseletet, de más jogviták esetén, például feltalálói díjazással, hasznosítási szerződéssel, versenyjogi jogsértésekkel kapcsolatos jogvitákban is kellő szakértelemmel képviseljük megbízóink érdekeit.

Szabadalmi ügyvivőink a jogviták során nem csak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt járhatnak el, hanem a szellemi tulajdonvédelem területére eső jogvitákban – az ügyvédekkel egyenrangú módon – a bíróságok előtt is képviseleti joggal rendelkeznek. A bírósági szakaszban az ügyfeleink minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében rendszeresen együttműködünk a DANUBIA LEGAL védjegyezett név alatt tevékenykedő és cégünkkel értelemszerűen szoros szakmai kapcsolatban álló ügyvédi irodákkal, melynek során általában 2-3-4 fős szakértői csoportot alakítunk ki minden egyes ügyben.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL