DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda

A Danubiát 1949-ben olyan neves szakemberek alapították, akik munkásságuk révén erős alapokra helyezték és a következő generáció számára fenntarthatóvá tették a DANUBIA szakmai elismerését és hírnevét, továbbá az általuk kínált és nyújtott magas színvonalú szakmai szolgáltatásokat. A DANUBIA alapító tagjainak elődei az Osztrák-Magyar Monarchia törvényein alapuló, 1896-os első magyar szabadalmi törvény hatályba lépését megelőzően családi hagyományok útján gyakorolták az iparjogvédelmi hivatást. Az államosítás idején létrejött DANUBIA megalakulásakor az alapító ügyvivők magánpraxisukat és ügyfélkörüket egyszerűen bevitték a Danubiába.

A szabadalmi ügyvivői munka az állami vállalat keretében is magas szinten folyt, és a tapasztalatok egyre gyarapodtak, az iroda a szabadalmi ügyvivők számos generációját nevelte ki.

Az iroda történetének jelenlegi szakasza 1989 végén kezdődött, amikor a DANUBIA szakértő gárdája megvásárolta a DANUBIA védjegyet és töretlenül folytatta szolgáltatásait, és az újonnan alapított Kft-ben vitte tovább a korábbi hagyományokat. A DANUBIA ezért hosszú, 70 éves folytonos szakmai múltra tekint vissza, és megőrizte, sőt erősítette a szellemi tulajdonvédelem területén szerzett hazai vezető szerepét.

A „DANUBIA” a Duna latin nevére utal. A németországi Fekete erdőben eredő folyó 2850 km-t tesz meg a Fekete-tengerig. Régmúlt idők óta meghatározó kapcsolattartási lehetőséget biztosít a folyó mentén élő nyugat- és közép-kelet-európai népeknek; ma a Duna 10 országot köt össze.

A logónkban látható hullámvonal, mely a D betűn halad keresztül, azokat az ötletfolyamokat jelképezi, melyek eljutnak hozzánk, és odafigyelő, értő gondoskodásunk után kiegyensúlyozottan, védetten folytatják útjukat.

Irodánk már 70 éve használja ezt nevet és büszkék vagyunk arra, hogy létre tudtuk hozni azt a folyamot, melyen a szellemi tulajdonjog nyújtotta biztonságban az emberi intellektus alkotásai haladhatnak. Partnereink elsőrangú navigátorok ezen a folyón, és a lehető legmagasabb szintű hozzáértéssel végzik munkájukat ügyfeleink jogainak védelme érdekében.

Munkamódszerünk leglényegesebb eleme a kreatív odafigyelés, értjük és megértjük megbízóink igényeit, kívánságait, és a hazai, valamint a nemzetközi jogrendszerben generációkon át megszerzett tapasztalatunkat, tudásunkat felhasználva törekszünk a legjobb megoldások megtalálására.

A hatékony munkát szolgálja a DANUBIA szervezeti felépítése: Ügyvivőink műszaki képesítésük alapján két osztály egyikéhez tartoznak. Az első osztályhoz a gyógyszeripari, vegyi és biotechnológiai, valamint a növény- és állatfajták oltalmával kapcsolatos ügyek tartoznak, a másik osztály feladatai közé pedig a gépészeti, villamos- és híradástechnikai, számítástechnikai, IT és energetikai ügyek tartoznak, és ez az osztály intézi a formatervezési minta, és használati minta ügyeket is.

Az egy-egy szakterületen dolgozó ügyvivők a feladatok optimális ellátása érdekében kisebb teamekbe szerveződnek. A személyes bizalmi partnerkapcsolat érdekében egy megbízásért mindig egy ügyvivő felelős, a szervezeti felépítés ugyanakkor lehetővé teszi az adott feladatokra sajátos, egyedi munkacsoportok létrehozását is.

A szabadalmi ügyvivők és a jogászok munkáját jól képzett asszisztensi, levelezői és képzett szakszemélyzet segíti.

Megfelelő adminisztratív menedzsment gondoskodik a szakmával együtt járó határidős fizetések, kötelezettségek pontos, időben történő intézéséről.

Szabadalmak és használati minták

Felmérjük a hazai és külföldi oltalomszerzési lehetőségeket, az igényekhez igazítjuk a javasolt oltalomszerzési stratégiát, és tanácsot adunk az oltalomszerzési eljárás során is.
Szabadalmak és használati mintaoltalmak szerzésével, a már megszerzett jogok fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások széles skáláját nyújtjuk ügyfeleink részére.
A szabadalmakkal kapcsolatos jogviták során jogi képviseletet látunk el mind jogtulajdonosok, mind pedig jogtulajdonosokkal ellenérdekű felek számára.
Irodánk újdonságkutatás keretein belül megvizsgálja, hogy az adott találmány új-e, illetve szabadalomtisztasági kutatás megvalósításával csökkentjük a jogsértés kockázatát.

Védjegyek és formatervezési minták

Széleskörű tanácsadást nyújtunk a védjegyoltalom megszerzése, fenntartása érdekében, továbbá védjegyekre vonatkozó jogvitás ügyekben, jogérvényesítési eljárások során.
Ügyfeleinket teljes körűen képviseljük a védjegy-lajstromozási eljárás során hazai védjegybejelentés, nemzetközi és európai uniós védjegyek vonatkozásában is.
Jogviták esetén védjegy felszólalási és törlési eljárások során képviseljük ügyfeleinket, védjegybitorlási perekben ügyvédeinkkel együttműködve segítünk a jogérvényesítésnél.
Védjegykutatást végzünk hazai és külföldi védjegyadatbázisokban is, melynek célja az esetleges korábbi elsőbbségű ütköző jogok feltárása és a későbbi jogviták elkerülése.
Ügyfeleink részére jogi képviseletet nyújtunk a vámfigyelési eljárás során, amely védelmet nyújt a külföldről érkező jogsértő termékek piacra kerülése elleni fellépés folyamán.

A Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. már 1997 óta minden évben az első helyen szerepel Magyarországon, mind a szabadalmak, mind pedig a védjegyekkel kapcsolatos tevékenységét illetően az angol Euromoney csoporthoz tartozó Managing Intellectual Property magazin által évenként végzett felmérés szerint, amely országonként és jogterületenként rangsorolja a szolgáltatókat. A magazin 2001-ben a „World IP Survey” elismerést, 2009-ben, 2012-ben és 2019-ben a „Firm of the Year” díjat ítélte oda irodánknak. 2009-től 2019-ig számos évben elnyertük  az ACQLAW, 2011-től 2019-ig pedig a legtöbb évben elnyertük a Lawyer Monthy magazin Legal Awards „Patents Law Firm of the Year” díját, 2013. és 2019. között pedig számos évben a Global Law Experts „Practice Awards” díját nyertük el minden évben „IP Law Firm of the Year in Hungary” kategóriában. A CorporateINTL és az Aquisition International folyóiratok díjait is számos évben elnyertük „Patent Law Firm of the Year” kategóriában.

A Szellemi Tulajdon védelmével kapcsolatban a legmagasabb rangú hazai kitüntetés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adományozott Jedlik Ányos-díj. Irodánk szabadalmi ügyvivő partnerei közül eddig ebben a díjban részesültek: Molnár Imre (2010), Sipos József (2007), dr. Palágyi Tivadar (1998), dr. Vida Sándor (2002), Lantos Mihály (2011) , dr. Pethő Árpád (2015), dr. Török Ferenc (2013) és dr. Antalffy -Zsíros András 2008).A Magyar Védjegykultúráért Díjat kapták: Lantos Mihály (2010), dr. Szigeti Éva (2005), dr. Vida Sándor (2000). Lantos Mihály szakmai munkájának elismeréseképpen megkapta a Magyar Feltalálók Egyesületének Nagydíját (1999); Miniszteri dicséretet; a Magyar Örökség díját (2015).

dr. Palágyi Tivadart a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. Tiszteletbeli tagja az AIPPI-nek (Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület).

dr. Vida Sándor magas színvonalú szakmai munkásságát továbbá a következő díjakkal ismerték el: AIPPI Award Of Merit, MTESZ emlékérem.

Vezetőség

Szabadalmi ügyvivők

Védjegy Jogászok és Ügyvivők

További munkatársaink

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL