(+ 36 1) 411-8716
lantos@danubia.hu

Lantos Mihály

ügyvezető-helyettes
európai és magyar szabadalmi ügyvivő
partner
okl. villamosmérnök, mérnök-közgazdász

Lantos Mihály a szellemi tulajdon védelmének és érvényesítésének területén több mint négy évtizedes tapasztalattal rendelkezik, beleértve új megoldások védelmét Magyarországon és külföldön szabadalom és használati minta keretében, védjegyek, formatervezési minták jogvédelmét, érvényesítését, szellemi tulajdon jogtalan használata elleni fellépésekben stratégiai tanácsadást, perbeli képviseletet. Tapasztalata kiterjed a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásokra, az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárásokra, beleértve a jogszerzést és a felszólalások intézését, továbbá külföldi képviselőkön keresztül külföldi jogok megszerzésére és védelmére. Védjegy és mintaoltalmi ügyekben komoly tapasztalata van az EUIPO előtti eljárásokban mind jogszerzés, mind jogok felszólalással, törléssel történő támadása és védelme területén, a hamisítások elleni fellé­pésben.  Gyakorlott a versenyjogi ügyekben a szolgai másolás és jellegbitorlás miatt indított eljárások képvise­letében, és a domain névvel kapcsolatos jogvitákban. Tapasztalata van a szellemi tulajdon hasznosításával kapcsolatos kérdésekben a feltalálókat megillető díjazás perbeli képviseletében, licencia ügyletekben, szerződések előkészítése és licencia tárgyalások lefolytatásában hazai és nemzetközi ügyletekben.

1972 óta a DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és jogelődjének a munkatársa és résztulajdonos partnere, 1990 és 2011 között ügyvezetője, jelenleg ügyvezető helyettese.

Mihály 1974 óta szabadalmi ügyvivő, 2003-tól európai szabadalmi ügyvivő.

Okleveles villamosmérnök diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem híradástechnikai szakán, műsorközlő ágazatán szerezte meg, majd ugyanitt mérnök-közgazdász diplomát is szerzett.

Lantos Mihály Jedlik Ányos és Somlai Tibor díjban részesült, illetve MIE és Védjegy Egyesület emlékérmet kapott.

Nyelvtudás:
angol, német

Szakmai tagságok

» Tagja az EPI (az Európai Szabadalmi Ügyvivői Kamara) Professzionális Magatartást Figyelő Bizottságának (PCC), azon belül az egyik kamara vezetője.
» Tagja az Iparjogvédelmi Szakértő Testületnek
» Magyar Védjegy Egyesület egyik alelnöke
» Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE)
» Magyar Védjegy Egyesület (MVE)
» Licensing Executives Society International (LESI) Magyar Csoportja
» LESI nemzetközi egyesület
» Nemzetközi Védjegy Egyesület (INTA)
» Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT)
» Hosszú éveken át a Szabadalmi Ügyvivői vizsgabizottság tagja volt, 25 éven át a Licencia Szakemberek Egyesületének (LES Hungary) elnöke volt.

Főbb szakterületek

» elektromosság, elektronika, méréstechnika, műszerek, orvosi készülékek, számítástechnikai eszközök és rendszerek, hírközlés, sportfelszerelések, mechanikai eszközök és gépek, útépítés, út- és épületszerkezetek, fegyverek

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL