SZABADALMAK ÉS HASZNÁLATI MINTÁK

Hazai és nemzetközi jogszerzés

Az iparjogvédelmi jogok minden esetben csak abban az országban vagy országcsoportban biztosítanak monopoljogot, ahol az oltalomszerzési eljárást az adott ország vagy régió szabadalmi hivatalánál megindították és sikeresen végig is vitték.

Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az a hatóság, amely az iparjogvédelem területén az említett monopoljogokat engedélyezi. Minden országnak saját iparjogvédelmi hatósága van, ez legtöbb esetben – mint például Magyarországon is – egy önálló szabadalmi hivatal, de vannak olyan országok, ahol ezt a szerepet egy minisztérium vagy más intézmény valamely részlege tölti be.

Az európai országok szinte kivétel nélkül tagjai az 1977-ben létrejött Európai Szabadalmi Egyezménynek, melynek lényege, hogy a társult országok vonatkozásában egy központi engedélyező hatóság, az Európai Szabadalmi Hivatal végzi el a találmányok oltalmazhatósági vizsgálatát. A megadott európai szabadalmat a társult országok a saját szabadalmaikkal egyenértékűnek tekintik, ily módon jelentősen lecsökkenthetők a szabadalmaztatási költségek, amennyiben több európai országban is cél az oltalomszerzés. Irodánk szabadalmi ügyvivői 2003-tól, vagyis Magyarországnak az Európai Szabadalmi Egyezményhez történő csatlakozása óta európai szabadalmi ügyvivőként is ellátnak képviseleti tevékenységet, vagyis megbízónk számára ez európai szabadalom megszerzésében közvetlenül az Európai Szabadalmi Hivatallal állunk kapcsolatban.

Amennyiben az első szabadalmi bejelentést követően a külföldi országok köre még bizonytalan vagy a jelentős költséggel járó külföldi eljárások megindítását a bejelentő még késleltetni kívánja, érdemes megfontolni a Patent Cooperation Teaty (PCT) egyezmény alapján nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtását. A PCT bejelentés ugyan nem eredményez önmagában érvényesíthető szabadalmi jogot, azonban az eljárás eredményeként több lépcsőben is lehetőséget teremt a bejelentés anyagának átdolgozására és ezáltal a külföldi országokban történő bejelentésekre való minél jobb felkészülésre. Számos ország szabadalmi hivatala a saját engedélyezési eljárása során figyelembe veszi a nemzetközi iroda (WIPO) által végzett újdonságkutatás eredményét, valamint a szabadalmazhatóság kérdésében tett megállapításait.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL