Szellemitulajdon-hasznosítás

Szellemitulajdon-értékelések és –auditok

Szellemi tulajdon értékelés

Bár befektetési vagy költségtervezési döntések támogatására akár fejlesztési projektek vagy ötletek is értékelhetők, klasszikus értelemben illetve külső felhasználásra készített értékelés esetében az értékelés tárgyának mindig valamilyen forgalomképes, vagyoni értékkel rendelkező jognak kell lennie. Tipikusan ilyenek az iparjogvédelmi oltalmak (szabadalom, védjegy, használati minta, formatervezési minta, stb.), de ezek mellett számos esetben végzünk értékelést know-how-ra, szoftver szerzői jogra és különféle hasznosítási jogokra is. Mivel ezek mindegyike az értéket nagyban befolyásoló, speciális jogi, iparjogvédelmi tulajdonságokkal bír, az értékelésnek alapvető eleme, hogy a Danubia specialistáinak tudására és tapasztalatára támaszkodva elvégezzük az értékelt szellemi tulajdon jogi és iparjogvédelmi átvilágítását és elemzését.

A kvalitatív, vagyis nem pénzbeli értékelési fázis más fontos területek mellett kitér a szellemi tulajdon üzleti és piaci elemzésére, valamint amennyiben technológiai szellemi tulajdonról van szó, a technológiai elemzésre is. Az értékeléseket ezért minden esetben egy egyedileg összeállított team végzi.

Az értékelés célja illetve az értékelési jelentés felhasználása hatással van magára az értékelési folyamatra, ezért ennek tisztázása mindig az első lépések között szerepel. Az értékelés történhet egy belső döntés-előkészítési folyamat részeként vagy könyvelési céllal, például a valós értéken történő nyilvántartás érdekében végzett értékhelyesbítéshez, de az immateriális jószágok értékcsökkentése vagy a kísérleti fejlesztés aktiválása körül is felmerülhetnek speciális értékelési feladatok.

Bizonyos értékelések tranzakciókhoz kapcsolódnak. Ilyenek lehetnek a szellemi tulajdon átruházások (eladások) és a hasznosításba adások (licenszelés). A vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretének különös jelentősége van a kapcsolt felek közötti tranzakciók transzfer árazásánál és az apportálásnál, ami a könyvelési célú értékeléseknél ugyanígy igaz. Ebbe a csoportba sorolható még a vételár allokáció (purchise price allocation), ahol a tranzakció egy teljes cégre vagy üzletrészre vonatkozik, a szellemi tulajdon (portfólió) értékét pedig ezen belül kell meghatározni.

Az értékelések egy másik, speciális csoportját jelentik a bírósági eljárások, kárigény meghatározások.

A Danubia IP az egyetlen olyan hazai szolgáltató, amelynek a szellemi-tulajdon értékelés több mint 15 éve kulcs tevékenysége, ebből adódóan egyedülálló tapasztalatot szereztünk hazai és nemzetközi értékelési projektekben. Bármilyen értékelési szituációról legyen szó, tisztában vagyunk a vonatkozó előírásokkal és a legjobb gyakorlatokkal, így ügyfeleink biztosak lehetnek benne, hogy magas színvonalú szolgáltatásban részesülnek, amely megfelel a nemzetközi gyakorlatnak.

SZELLEMITULAJDON-AUDIT, SZELLEMI VAGYON FELMÉRÉSE

A szellemi tulajdon audit kettős célt szolgál. Egyrészt feltérképezzük a szervezet szellemi vagyonát, azonosítva minden ahhoz tartozó elemet. Ebbe nem csak a lajstromban vezetett iparjogvédelmi oltalmak tartoznak bele, hanem a szintén értéket képviselő, de saját nyilvántartás nélkül nehezen számba vehető szellemi tulajdonok, mint például a kereskedelemben használt megjelölések, know-how-k és a szerzői művek bizonyos csoportjai. A felmérés során nyilvántartás készül minden szellemi vagyonelemről, amelyet érdemes önállóan kezelni értéke vagy jelentősége miatt.

Az audit másik, igen lényeges célja a szellemitulajdon-kezelés aktuális gyakorlatának felmérése, és a fejlesztési lehetőségek azonosítása. Ez a gyakorlat nem csak azoknál a cégeknél vagy intézeteknél lényeges, amelyeknek szabadalmazható fejlesztéseik vannak. Sőt, még nagyobb szerepe van ott, ahol lajstromozott oltalmak nincsenek, értékes tudás ugyanakkor van. Ilyen esetekben ugyanis a működési folyamatok és a szerződések megfelelő kialakítása a szellemi vagyon védelmének legfontosabb eszköze. Kiemelt területek például a céges tudásvagyon védelme a munkaszerződésekben, a szellemi tulajdon létrehozását eredményezhető kapcsolatok szerződései (IT fejlesztési szerződések, kreatív szerződések, K+F szerződések) vagy a K+F tevékenység könyvelése illetve a működést korlátozó jogok monitorozása (Freedom to Operate analízis).

Az IP menedzsment a szervezeteknél sokszor nem kialakult, nem szabályozott és nem tudatos módon történik. A szervezeti működés áttekintése és a munkatársakkal folytatott beszélgetések során ezért azokat a kritikus működési elemeket keressük, ahol a megfelelő intézkedésekkel számottevő haszon érető el vagy jelentős jogi és iparjogvédelmi kockázatokat lehet megszűntetni, csökkenteni. Ahogyan ezek a kritikus pontok, úgy a szervezetek IP kezelési igényei is esetenként változnak, így egy az egyben alkalmazható sablon megoldások nem léteznek a szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos kérdésekre. A felmérés során azonban a szervezet vezetői pontos helyzetképet kapnak a szervezet szellemi vagyonáról, az aktuális gyakorlatról és azokról a fókuszpontokról, amelyekkel javasolt foglalkozni.

A feltárt problémák teljeskörű kezelésére egy IP Policy kialakítása jelentheti a megoldást, amely rögzíti a szellemitulajdon-kezelés alapelveit, illetve folyamatleírásokkal és alkalmazható iratmintákkal segíti a kollégák munkáját. Így az IP-t érintő folyamatok áttekinthetőek lesznek, a szervezet pedig képes lesz következetesen eljárni attól függetlenül, hogy egy adott kérdés mikor és melyik kollégánál merül fel.

Partnerek

Irodánk kiemelt együttműködő partnere az AMAVI egyesületnek, amely úttörő szerepel vállal a szellemitulajdon értékelő szakemberek nemzetközi tanúsításában.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL