SZABADALMAK ÉS HASZNÁLATI MINTÁK

Stratégiai tanácsadás

Már az első konzultáció alkalmával igyekszünk felmérni a hazai és külföldi oltalomszerzési lehetőségeket és a megbízó igényeihez igazítjuk a javasolt oltalomszerzési stratégiát. Ennek kialakítása során különös figyelmet szentelünk a költségek minimalizálására, illetve adott költségkeret esetén a lehető legszélesebb körű védelem kialakítására.

A stratégiai tanácsadás során figyelembe vesszük a találmány szakterületének sajátosságait is, mivel bizonyos szakterületek esetében – mint például a gyógyászati kezelési eljárások vagy a számítógéppel megvalósított találmányok – jelentős eltérések mutatkoznak egyes országok szabadalmi rendszerében, illetve a különböző nagyobb szabadalmi hivatalok (USA, Európa, Japán) engedélyezési joggyakorlatában.

A stratégiai tanácsadás azonban nem korlátozódik az első konzultációra vagy a bejelentési fázisra, hiszen az oltalomszerzési eljárás során később is számos olyan helyzet adódhat, amikor további stratégiai döntéseket kell hozni a kívánt cél minél gyorsabb és minél kisebb költséggel járó eléréséhez. Példaként említhetjük a bejelentések megosztásával kapcsolatos tanácsadást, az eljárás gyorsításával (vagy éppen a lassításával) kapcsolatos tanácsadást, a jogviták megelőzésével, kezelésével kapcsolatos tanácsadást stb.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL