További jogi szolgáltatások

Jellegbitorlás és tisztességtelen verseny

A versenyjog, azon belül elsősorban a tisztességtelen verseny területén is kimagasló jogi szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek. Tevékenységünk e területen kiterjed mind a Gazdasági Versenyhivatal, mind a bíróságok előtti eljárásra. Eseteink többsége tisztességtelen piaci magatartással, jellegbitorlással, üzleti titok megsértésével, bojkott felhívással, jó hírnév megsértésével és a fogyasztók, üzlettársak megtévesztésével kapcsolatos, illetve ezen versenyjogi ügyeket komplexen értékeljük a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos aspektusok tükrében.

Gyakran látunk el jogi képviseletet olyan komplex jogi ügyekben, ahol szellemi tulajdonjog megsértése mellett tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos peres eljárás is párhuzamosan folyamatban van. Egyre gyakoribb és szigorúbb kartell eljárásokban is képviseljük ügyfeleinket, és jogi véleményeket is készítünk GVH bejelentéshez, illetve engedélyhez kötött vállalat, üzletág felvásárlások esetén.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL