Utolsó frissítés: 2020. március 24.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket és partnereinket, hogy a COVID-19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg az alábbiak szerint változik meg a hazai bíróságok, az SZTNH, az EPO, az EUIPO és a WIPO előtti ügymenet.

Bíróságok

A bírósági eljárások tekintetében jelenleg Magyarországon a Kormány 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2020. március 15. napjától rendkívüli ítélkezési szünet van.

A rendes, nyári és téli ítélkezési szünethez képest a rendkívüli ítélkezési szünetet nem szabályozza a Polgári Perrendtartás, így ebben az időszakban a Kormány által kiadott jogszabályokra, illetőleg a bíróságok, bírói testületek utasításaira, tájékoztatóira támaszkodunk, amelyeket folyamatosan figyelemmel kísérünk és ügyfeleinket naprakészen tájékoztatjuk.

Így a 35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozat alapján a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést. A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni.

A 37.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat részletesen szabályozza, hogy a bíróságok milyen feladatokat látnak el a rendkívüli ítélkezési szünet alatt (pl. már meghozott határozatok írásba foglalása, iratok tanulmányozása, keresetlevelek visszautasítása, stb.).

Fontos, hogy a fenti OBHE határozatok nem szólnak a rendkívüli ítélkezési szünet alatt lejáró határidőkról, mivel a 39/2020. (III.18.) OBHE határozat szerint a civilisztikai ügyszakokban a határidők számítására normatív szabályozás készül. Addig is a határidők tekintetében jelenleg a Polgári Perrendtartás vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. Természetesen amint a jelzett szabályozás megjelenik, arról honlapunkon hírt adunk, illetve közvetlenül tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akiket ez érint.

A gyakorlatban a jelen pillanatban – további jogszabályi rendelkezésig – az alábbiak a legfontosabbak az indítandó, vagy már folyamatban lévő szellemi alkotásokkal kapcsolatos bírósági eljárások szempontjából, figyelemmel kollégáinknak az elmúlt napokban érkezett bírósági rendelkezésekből, végzésekből leszűrt tapasztalatára is:

  • A magyar bíróságokkal történő elektronikus kommunikáció zavartalan, iratot benyújtani és átvenni elektronikusan ugyanúgy lehet, mint eddig, és ezt természetesen meg is tesszük. A papír alapú iratbeadás a bíróságoknál most csak postai úton, vagy gyűjtőládába bedobással lehetséges.
  • A bíróság által adott, illetve törvényből folyó (pl. fellebbezési kérelem benyújtása iránti) határidők folynak, ettől eltérő jogszabályi rendelkezés jelenleg nincs.
  • Minden olyan eljárási cselekményt kell, illetve lehet teljesíteni, amelyek nem igényelnek tárgyalást, személyes meghallgatást, ideértve pl. szabadalom vagy védjegy stb. bitorlásával kapcsolatos ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtását és annak teljes folyamatát.
  • online iratbetekintésre is lehetőség 0-24 órában 2020. január 1-je után indult ügyekben.

Részletes információk az online bírósági ügyintézésről itt olvashatók.

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának ügyfélszolgálata a veszélyhelyzet alatt (határozatlan ideig) a  következő nyitva tartással működik: hétfő – csütörtök 10:00 – 12:00.

Ügyintézésre jelenleg első sorban az elektronikus utat (https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2/step1) javasolják, de a postai út (1438 Budapest, Pf. 415.) is választható. Az automata érkeztető terminál  is folyamatosan (7/24) rendelkezésre áll a II. János Pál pápa tér 7. szám alatti központi épületben, és a személyes iktatásra is itt van lehetőség, rövidített nyitvatartással, minden munkanap 10-12 óra között.

Az SZTNH vonatkozó közleménye itt olvasható:

https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/20200317-sztnh-covid-intezkedesek-v3.pdf

A közlemény közzétételekor még nem született döntés az SZTNH előtt folyó eljárásokban a határidők veszélyhelyzet miatti meghosszabbításáról, amennyiben ilyen döntés születik, arról ehelyt is hírt fogunk adni.

 

Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)

Az EPO 2020. március 15-én hivatalos közleményben bejelentette, hogy a közlemény napján vagy azt követően lejáró határidőket 2020. április 17-ig meghosszabbítja. Azóta azt is bejelentették, hogy a járvány alatt a legtöbb szóbeli eljárás elmarad, vagy videokonferencia formájában kerül megrendezésre. Az EPO folyamatosan frissülő vonatkozó hivatalos bejelentései itt érhetők el:

https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html

 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (‘EUIPO’) ügyvezető igazgatójának 2020. március 16-odikán a rendkívüli helyzetre tekintettel kiadott EX-20-3 számú döntése értelmében minden olyan március 9. és április 30. között esedékes hivatali határidő, amely az eljárásban részt vevő összes felet érinti, május 1-ig meghosszabbodik, ami a május 1-i pénteki ünnepnap és a hétvége miatt praktikusan május 4-én hétfőn jár le.

Az ügyvezető igazgatói döntéssel kapcsolatban az EUIPO honlapján megjelent útmutató szerint a fenti döntéssel elrendelt rendkívüli határidő-hosszabbítás hatálya nem csak a Hivatal által kitűzött határidőkre, de az európai uniós védjegy rendeletben és annak végrehajtási rendeleteiben rögzített határidőkre (így mások mellett a felszólalási, fellebbezési és díjfizetési határidőkre), sőt, még a Párizsi Uniós Egyezményben rögzített azon hat hónapos elsőbbségi határidőkre is kiterjed, amelyek március 9. és április 30. között járnának le. További információk itt érhetők el:

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5657728)

 

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)

A WIPO 2020. március 19-i közleményében hívta fel a figyelmet a Madridi rendszer határidőkre vonatkozó szabályozásában a COVID-19 helyzet miatt életbe léptetett változásokról (https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0007.html), amik lehetővé teszik bizonyos elmulasztott határidők bepótlását a veszélyhelyzetre való tekintettel. A részes államok irodáinak ezzel kapcsolatosan értesíteniük kell a WIPO Nemzetközi Irodáját arról, ha nincsenek nyitva. Amennyiben egy határidő akkor jár le, amikor egy nemzeti iroda nincs nyitva a nyilvánosság számára, a határidő az iroda újranyitását követő napon jár le.

A WIPO Nemzetközi Irodája kéri ügyfeleit, hogy a helyzetre való tekintettel az elektronikus kommunikációt részesítsék előnyben.

További, rendszeresen frissülő vonatkozó információk itt találhatók:

https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html

A fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük forduljon irodánkhoz, készséggel állunk rendelkezésére!

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL