Komplement aktivációs termékek mérése antigén mátrixokon

Reprezentatív ügyszám: WO2008007159
Oltalom: Szabadalom
Iparág: egészségügy, orvosi eszközök és egyéb műszerek

Rövid leírás
Jelen találmány alapja, hogy az antigén mátrixok antigénjei komplement aktivációt válthatnak ki mind antitestfüggő, mind antitesttől független módon. Az ismertetett rendszereket és módszereket bizonyos autoimmun rendellenességek és fertőzések diagnosztizálására és megfigyelésére alkalmazott módszerek során lehet alkalmazni. A találmány egy új diagnosztikai módszerhez kapcsolódik, melyben antigén mátrix felhasználásával számszerűen, egyidejűleg azonosítják azokat az antigéneket, amelyek képesek aktiválni a komplementrendszert; valamint antigén mátrixokat alkalmazó multiplex immunvizsgálatokhoz, és különösön olyan rendszerekhez, módszerekhez és készletekhez kapcsolódik, amelyek kvalitatív és kvantitatív módon azonosítják azon antigéneket, amelyek aktiválják a biológiai mintában található komplementeket antigén mátrixokhoz kapcsolódó komplement komponensek mérésein keresztül. A találmány a vizsgált biológiai minta funkcionális komplementrendszerét használja fel. Ezzel információt nyer az antigén felismerő tulajdonságokról és a funkcionális következményekről a szervezetben, melyből a mintát vették. A kapott információt az antigén felismerő molekulák, elsősorban antitestek azon képességei befolyásolják, hogy hogyan aktiválják a komplementrendszert a vizsgált mintában az antigén mátrix elemeihez kapcsolódásakor.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL