Eljárás és elrendezés számlák távközlési hálózat közvetítésével történő beszedésére

Eljárás és elrendezés számlák távközlési hálózat közvetítésével történő beszedésére

A jelen találmány tárgya eljárás szolgáltató által ügyfél részére kibocsátott nyitott számlák számlaösszegének beszedésére. Az eljárás megvalósításra szolgáló elrendezés a megfelelő lépések véghajtására kiképzett szolgáltatói és üzemeltetői szervert (90, 10), az üzemeltetői szerverrel (10) kapcsolatban álló kiértékelő egységet (20), tranzakciós adatbázist (12) és POS-terminálokat (40, 50, 60) tartalmaz.

Hőérzékeny hordozón elrendezett, eltávolítható fedőfesték-rétegrendszer, valamint hőnyomtató, és eljárás ilyen fedőfesték-réteg rendszerrel ellátott hordozó hőnyomtatására

Hőérzékeny hordozón elrendezett, eltávolítható fedőfesték-rétegrendszer, valamint hőnyomtató, és eljárás ilyen fedőfesték-réteg rendszerrel ellátott hordozó hőnyomtatására

A találmány többrétegű, vizes bázisú flexo fedőfesték-rétegrendszerre vonatkozik, amely hő hatására elszíneződő hőérzékeny réteggel (2) ellátott hordozón (1) van elrendezve, a hőérzékeny rétegen (2) 70% akrilát oligomer, 22% akrilát monomer, 5% fotoiniciátor és 3% szilikon adalékanyag tartalmú lakkréteg (3) helyezkedik el, és a lakkrétegen (3) 20% 35%-os korom pasztából, 25% vizes akrilát emulzióból, 6% kalcinált kaolinból, 1% habzásgátló és terülésjavító anyagból, 3% reológiai módosítóból, és 45% vízből összeállított diszperz választó réteg (4) van elrendezve, tovább a választó rétegen (4) hidroxil, karbonil és karboxi csoportokkal funkcionalizált szén nanocső tartalmú fedőfesték réteg (5) van. A találmány tárgyát képezi a többrétegű, vizes bázisú, eltávolítható flexo fedőfesték-rétegrendszerrel előnyomtatott, hő hatására elszíneződő hőérzékeny réteggel (2) ellátott hordozó (1) hőnyomtatására szolgáló berendezés és eljárás is.

Berendezés kézfertőtlenítés minőségének ellenőrzésére

Berendezés kézfertőtlenítés minőségének ellenőrzésére

A minta tárgya kézfertőtlenítés minőségének ellenőrzésére szolgál berendezés, amely tartalmaz: egy házat (12); a ház elülső oldalán kialakított, a felhasználó kezét befogadó kézvizsgáló üreget (80); fényforrásokat, amelyek úgy vannak elrendezve, hogy ultraibolya (UV), látható fény vagy infravörös (IR), sugárzást bocsássanak az említett kézvizsgáló üreg belső terébe; legalább egy digitális kamerát, amely a kézvizsgáló üregben van elrendezve és az UV-, látható fényű vagy IR-spektrumban képek rögzítésére alkalmasan van kialakítva; egy tartályt kézfertőtlenítő közeg tárolására; adagolóegységet a fertőtlenítő közeg mért mennyiségégének kiadagolására; beviteli eszközt (40) a berendezés működésének helyi vezérlésére; kijelző eszközt (50), processzoregységet; és egy belső adattároló egységet.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL