Nyilvános kulcsú, lineáris algebrai titkosító rendszer

Reprezentatív ügyszám: P2100195
Oltalom: Szabadalom
Iparág: Információ és kommunikációtechnológia, elektronika

Rövid leírás
A nyilvános kulcsú, lineáris algebrai titkosító rendszerben a titkosított üzenetet a nyílt üzenet és egy véletlenszerű hiba két vagy három mátrixfüggvényeként állítjuk elő. A mátrixfüggvényekben kizárólag nem-invertálható mátrixokat használunk együtthatóként. Az együttható mátrixok alkotják a nyilvános kulcsot. Az együttható mátrixokat minden esetben két mátrix szorzata alkotja, melyek közül az egyik invertálható, a másik nem-invertálható. A titkos kulcs mátrixait a nyilvános kulcsot alkotó együttható mátrixok szorzótényezőiből képezzük lineáris algebrai műveletekkel. A titkos kulcs mátrixainak meghatározásához a nyilvános kulcshoz tartozó mátrixok faktorizálására van szükség. Ezen matematikai feladat megoldására – kellően nagy mátrixok és az egyes mátrixokon belül kellően nagy számok alkalmazása mellett – jelenleg még nem ismert olyan módszer, amelyet egy jövőbeni kvantumszámítógéppel polinomiális időn belül végre lehetne hajtani, ezért a titkosító algoritmus egy ígéretes kvantumbiztos kriptográfiai módszernek tekinthető.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL