Eljárás hozzáadott enzim nélkül kivitelezett molekuláris klónozásra, valamint az ehhez alkalmazható szekvenciák

Eljárás hozzáadott enzim nélkül kivitelezett molekuláris klónozásra, valamint az ehhez alkalmazható szekvenciák

A találmány szerinti új molekuláris klónozási eljárás, melynek során egy választott DNS fragmentumot (klónozandó DNS szakasz vagy másképpen „inszert”) hozzáadott restrikciós endonukleáz, ligáz, DNS polimeráz, 5′ exonukleáz vagy egyéb enzim használata nélkül juttatnak be egy adott DNS vektorba, különösen alkalmas új DNS konstrukciók gyors és olcsó előállítására, mivel enzimek használata nélkül lehetséges általa DNS klónozást megvalósítani.

Rákellenes imipridon származékok

Rákellenes imipridon származékok

A rákgyógyászatban eredménnyel alkalmazható találmány tárgyát képező 7-es pozícióhoz kapcsolódó 3,5-diszubsztituált benzilcsoportot tartalmazó új imipridon-származék hatóanyagok különösen a prosztatakarcinómában, hasnyálmirigyrákban, tüdőkarcinómában, emlőrákban, vastagbélrákban, bőrrákban, gliomában, fej-nyaki daganatokban szenvedő betegeknél fejtenek ki fokozott rákellenes aktivitást.

Valós idejű fluoreszcencia alapú vizsgálat az OATP-transzporterek funkcionális teszteléséhez és gyógyszer-kölcsönhatásainak vizsgálatához

Valós idejű fluoreszcencia alapú vizsgálat az OATP-transzporterek funkcionális teszteléséhez és gyógyszer-kölcsönhatásainak vizsgálatához

A találmány az OATP (szerves aniont szállító polipeptid) transzportfehérjék transzportaktivitásának értékelésére, különösen egy valós idejű, add-and-read fluoreszcencia-alapú eljárásra vonatkozik, mely annak meghatározására szolgál, miszerint a tesztvegyület befolyásolja-e az OATP szubsztráttranszport-aktivitását. Az eljárás egy nem fluoreszcens kontroll szubsztrát alkalmazásával valósul meg, amely a sejtben fluoreszcens tulajdonságot mutat fel. A módszer alkalmazható az OATP expressziójának mérésére és a szállított szubsztrát valamint az OATP inhibitor közötti különbségtételre is.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL