Valós idejű fluoreszcencia alapú vizsgálat az OATP-transzporterek funkcionális teszteléséhez és gyógyszer-kölcsönhatásainak vizsgálatához

Reprezentatív ügyszám: WO/2021/123851
Oltalom: Szabadalom
Iparág: gyógyszer és kozmetikai ipar

Rövid leírás
A találmány az OATP (szerves aniont szállító polipeptid) transzportfehérjék transzportaktivitásának értékelésére, különösen egy valós idejű, add-and-read fluoreszcencia-alapú eljárásra vonatkozik, mely annak meghatározására szolgál, miszerint a tesztvegyület befolyásolja-e az OATP szubsztráttranszport-aktivitását. Az eljárás egy nem fluoreszcens kontroll szubsztrát alkalmazásával valósul meg, amely a sejtben fluoreszcens tulajdonságot mutat fel. A módszer alkalmazható az OATP expressziójának mérésére és a szállított szubsztrát valamint az OATP inhibitor közötti különbségtételre is.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL