Termikus-elektromos integrált áramkörök (TELC)
Vezérelt többmódusú oszcillátor, többségi kapuk és préritűz algoritmus neuromorf alkalmazása

Reprezentatív ügyszám: WO/2022/003379
Oltalom: Közzététel előtt álló szabadalmi bejelentés
Iparág: információ és kommunikáció technológia, elektronika

Rövid leírás
A megoldásként javasolt, VO2 alapú TELC rendszerekben a logikai információt a kapu elektromos és termikus állapota is kifejezi: az információ hőátadással, azaz hő árammal, és vezetőképes huzalon keresztül elektromos árammal is továbbítható. A hagyományos digitális rendszerekben alkalmazott, egyedül elektromosságon alapuló bitreprezentációval szemben egy TELC rendszerben minden kapunak két kimenete van. A préritűz algoritmus és a többségi kapu, a súlyozott többségi kapu és a vezérelt multimódusú oszcillátor CMOS megvalósításának jelenleg gyakorlatilag lehetetlen feladata a TELC alkalmazásával megoldhatóvá válik. A találmány által létrejövő új funkciók (pl. általános kaotikus oszcillátor és valós véletlen szám generátor, TRNG) teljesen új információtechnológiai alkalmazásokat tesznek lehetővé – nagyon egyszerűen, kis helyen és kompakt áramköri elrendezésben megvalósítva.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL