Szerelősori szállítórobot

Reprezentatív ügyszám: WO/2020/099899
Oltalom: Használatiminta-oltalom
Iparág: gépipar, logisztika

Rövid leírás
Szerelősori szállítórobot, amely egyrészről alkalmas nagytömegű munkadarabok, például gépjárművek motorblokkjainak biztonságos szállítására emberi beavatkozás nélkül, másrészről pedig a munkadarabon ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé azáltal, hogy a munkadarab magasságának és dőlésszögének manuális állítását lehetővé teszi. A megoldás szerinti szerelősori robot tartalmaz: vázat (1); kerekeket, melyek a vázhoz vannak erősítve és amelyek legalább egyike hajtott kerék (2); a legalább egy hajtott kerékkel (2) összekapcsolt legalább egy motort; mozgatható hordozótálcát (6); legalább két lineáris mozgatóeszközt (5), melyek egyik végükön a vázzal (1) vannak összekapcsolva, másik végükön csuklósán a hordozótálcával (6) varrnak összekapcsolva; és vezérlőegységet, amely legalább a motorral össze van kapcsolva, azzal jellemezve, hogy tartalmaz továbbá legalább egy függőleges megvezető oszlopot (4), amely a hordozótálcával (6) csuklósan van összekapcsolva, továbbá függőlegesen elmozdíthatóan a vázhoz (1) rögzített legalább egy megvezetőelemmel (7) van összekapcsolva.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL