Eljárás peptidek előállítására

Reprezentatív ügyszám: WO/2015/128687
Oltalom: Szabadalom
Iparág: Gyógyszeripar és kozmetikai ipar

Rövid leírás
Az élet alapját adó biopolimerek, mint oligo-és poliszacharidok, oligo- és polinukleotidok, és oligo-és polipeptidek rendkívüli fontossággal bírnak. A peptidek és proteinek az aminosavak polimerei. A találmány tárgyát peptidek és enantiomereik, diasztereomereik, sztereoizomereik, ezek keverékei, és mindezek sói, és/vagy származékai előállítására szolgáló, szilárd hordozón végzett, áramlásos kémiai eljárás és berendezés a nevezett eljárás megvalósításában történő alkalmazásra képezi. A találmány tárgyát képező eljárás képes kiküszöbölni a nagy aminosav felesleg, környezetre káros oldószerek felesleges mennyiségének alkalmazása, magas energia és anyag költségek hátrányait. Szilárd hordozón áramlásos eljárás segítségével, az 1-1,5 ekvivalens közelébe csökkentett aminosav feleslegekkel is nagy tisztaságú peptideket lehet szintetizálni gyakorlatilag teljes kapcsoltsággal és jó hozammal, ha a szintézis emelt hőmérsékleten és nyomás alatt kerül elvégzésére.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL