Eljárás makacs, biológiailag nem lebontható kőolaj-finomítói hulladék anyagáramok ártalmatlanítására

Reprezentatív ügyszám: EP2865649
Oltalom: Szabadalom
Iparág: vegyipar, olajipar

Rövid leírás
A jelen találmány tárgya makacs, biológiailag nem lebontható kőolaj-finomítói hulladék anyagáramok, nagy lúg-, szulfid-, poliszulfid- és merkaptántartalmú veszélyes anyagok katalitikus, un. nedves ártalmatlanítása alkalmas, kombinált, váltott ciklusú műveleti módszerrel, alkalmasan választott katalizátor kompozícióval, oly módon, hogy a 150 000 mg 02/dm3 KOI értéknél nagyobb szervesanyaggal terhelt szennyvíz anyagáramot az ipari gyakorlathoz képest kisebb nyomáson és hőmérsékleten, nagy Ni-tartalmú katalizátorral oly mértékben ártalmatlanítunk, hogy a kezelt anyagáram biológiai szennyvíztisztítóban kezelhető, annak tisztított anyagárama élővízbe engedhető.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL