Folyamatos betáplálású szennyvízkezelő reaktor és eljárás szennyvíz kezelésére

Reprezentatív ügyszám: P1100519
Oltalom: Szabadalom
Iparág: Környezetipar

Rövid leírás
A találmány tárgya folyamatos betáplálású szennyvízkezelő reaktor, amelyben válaszfallal (3) első kezelőtérre (2) és főreakció zónára (4) osztott medence (B) van elrendezve, és a válaszfal (3) az első kezelőteret (2), valamint a fő reakciózónát (4) közvetlenül összekötő nyílásokkal (O) van ellátva a medence (B) aljának közelében, továbbá az első kezelőtér(2) nyers befolyó szennyvíz (W) beömlő nyílással van ellátva, és mind az első kezelőtérben (2), mind a fő reakció zónában(4) levegőztető rendszer (A) van elrendezve, valamint a medence (B) beömlő nyílással szemben lévő oldalán dekantáló egység (8) van elrendezve, és a medence (B) alján lévő iszap egy részének elvételére szolgáló iszap-elvételi berendezéssel (7) van ellátva, és lényege, hogy a berendezés az első kezelőtérből (2) a nyers befolyó szennyvízzel (W)kevert eleveniszap keveréket közvetlenül a fő reakció zóna (4) aljába szállító elosztó rendszerrel van ellátva. A találmány továbbá olyan eljárást ismertet szennyvíznek (W) reakció, ülepedés és dekantálás fázisokból álló kezelésére, amelynek során a nyers szennyvizet (W) reaktor medence (B) első kezelőterébe (2) juttatjuk, az első kezelőtérben (2) a szennyvizet(W) időközönként levegőztetjük, és eleveniszappal elkevert szennyvizet (W) juttatunk a reaktor medence (B) fő reakciózónájába (4), az első kezelőteret (2) és a fő reakció zónát (4) elválasztó válaszfal (3) alsó részén kialakított nyílásokon (O)át, és lényege, hogy az ülepedés, és részben a dekantálás fázisokban elosztó rendszeren át nyers szennyvíz (W) és eleveniszap keverékét szivattyúzzuk az első kezelőtérből (2) a fő reakció zónába (4), ahol a keveréket leülepedett biológiai iszapban szétoszlatjuk.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL