Eljárás fogimplantációs műtét során használandó fúró és megvezetés hosszának dinamikus maghatározására

Reprezentatív ügyszám: P1400388
Oltalom: Szabadalom
Iparág: egészségügy, orvosi eszközök és egyéb műszerek

Rövid leírás
A találmány tárgya eljárás, amellyel biztosítható, hogy az implantációs sablont (5) használó fogimplantációs műtét olyan esetekben is elvégezhető legyen, amikor a páciens korlátozott szájnyitása egyébként ezt nem tenné lehetővé. A találmány szerinti eljárás biztosítja továbbá, hogy néhány, adott hosszúságú fúró (2) segítségével több, különböző hosszúságú implantátum (1) számára legyen előkészíthető a csontfészek. A találmány szerinti eljárás biztosítja továbbá a csontfészek kialakításához szükséges legrövidebb fúróhosszúságot, a lehetséges leghosszabb alappersely-magasságot, valamint azt, hogy az alappersely (4) a lehető legközelebb kerüljön az implantátumnyakhoz.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL