Elektronikus vakbot

Reprezentatív ügyszám: U1700094
Oltalom: Használatiminta-oltalom
Iparág: egészségügy, orvosi eszközök és egyéb műszerek; információ és kommunikáció technológia, elektronika

Rövid leírás
A minta célja olyan elektronikus vakbot megvalósítása, amelyben a rezgőkörök gerjesztését és azok jeleit érzékelő antenna viszonylag kis tömeggel rendelkezik, és a talajhoz a lehető legközelebb van elhelyezve, ezáltal lehetővé teszi a vakbot hosszabb ideig tartó, a vakok által megszokottól el nem térő, kényelmes használatát. Elektronikus vakbot (1), amelynek markolattal (5) ellátott első végrésze (3) és második végrésze (4) van, továbbá amely vakbot tartalmaz jelfeldolgozó egységet (11) és a jelfeldolgozó egységhez (11) kapcsolt jelátalakító egységet (10), energiaforrást (12) és rezgő jelzést és/vagy hangjelzést előállító jelzőegységet (13), és ahol a második végrészben (4) LC rezgőkör aktiválására és a rezgőkör jelének vételére alkalmas antenna (14) van elrendezve, amely jelvezeték (16) útján kapcsolódik a jelfeldolgozó egységhez (11), azzal jellemezve, hogy az antenna (14) a második végrészben (4) egy, a vakbot (1) hossztengelyére lényegében merőleges síkban kiképezett hurokszerű járatban (15) többmenetes tekercs formájában van elrendezve. Az eszköz ideális esetben a járófelületbe épített LC rezgőkörös vezetővonallal kombinálva alkalmazható.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL