Eljárás és berendezés csőhálózatoknál fellépő szivárgások észlelésére

Reprezentatív ügyszám: P1300076
Oltalom: Szabadalom
Iparág: Mérés és vezérléstechnika, Olajipar

Rövid leírás
A találmány szerinti eljárás áramló közeget szállító csőhálózatoknál fellépő szivárgások észlelésére szolgál. Az eljárás során a csőhálózat kezdőpontján a közeg vételezésének észlelésekor elkezdjük mérni az áramló közeg térfogatáramát; megvizsgáljuk, hogy a mért térfogatáram nagyobb-e, mint egy előre meghatározott észlelési küszöbérték; ha a mért térfogatáram nagyobb, mint az észlelési küszöbérték, akkor elkezdjük mérni a vételezés időtartamát; ha a vételezés időtartama meghalad egy előre meghatározott maximális időtartamot, akkor szivárgást állapítunk meg és adott esetben riasztó jelzést (R1) állítunk elő; minden egyéb esetet normál üzemállapotnak tekintünk. A fenti eljárás végrehajtására szolgáló berendezése tartalmaz egy digitális kimenő jellel rendelkező áramlásmérőt (1) és ennek kimenetére csatlakoztatott mikroprocesszoros vezérlőegységet (3). A vezérlőegység (3) tartalmaz egy, egyik bemenetével az áramlásmérő (1) kimenetére, másik bemenetével egy adott alsó fogyasztási küszöbértéknek (Qmin) megfelelő jelre csatlakoztatott mintavételi egységet (3.1), amelynek kimenete egy időmérő egység (3.2) egyik bemenetére van csatlakoztatva. Az időmérő egység (3.2) másik bemenete a vételezés maximális időtartamának (t) megfelelő, előre beállított jelre, kimenete pedig egy hibajelzést előállító egység (3.3) bemenetére van csatlakoztatva, amelynek egy kimenete adott esetben egy riasztó jelzést (R1) előállító riasztó egységre (3.4) van csatlakoztatva.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL