Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására

Berendezés vegyesen gyűjtött kommunális hulladék feldolgozására

Jelen találmány célja olyan technológia megvalósítása, amely a kommunális hulladékból történő tüzelőanyagot előállító hulladékkezelési eljárások során keletkező finomszemcsés frakció értékes szerves anyag biogáz üzemben való hasznosításra alkalmassá teszi.

Biofilm hordozó

Biofilm hordozó

Biofilm hordozó, amely elemi szálakból (2) álló strukturált fonalakból (1) van kialakítva, és a strukturált fonalat (1) képező egyes elemi szálak (2) a fonál (1) teljes hosszában futó folytonos elemi szálak (2), amelyek a fonal (1) hossza mentén kialakított csomópontokon (3) vannak egymáshoz rögzítve, azzal jellemezve, hogy a strukturált fonalak (1) hálószerkezet (6) rögzítési pontjain (5) vannak rögzítve, és két szomszédos rögzítési pont (5) között húzódó strukturált fonal (1) hurkot (4) képez, amelynek hossza (T) nagyobb, mint a két rögzítési pont (5) távolsága (t).

Folyamatos betáplálású szennyvízkezelő reaktor és eljárás szennyvíz kezelésére

Folyamatos betáplálású szennyvízkezelő reaktor és eljárás szennyvíz kezelésére

A találmány tárgya folyamatos betáplálású szennyvízkezelő reaktor, amelyben válaszfallal (3) első kezelőtérre (2) és főreakció zónára (4) osztott medence (B) van elrendezve, és a válaszfal (3) az első kezelőteret (2), valamint a fő reakciózónát (4) közvetlenül összekötő nyílásokkal (O) van ellátva a medence (B) aljának közelében, továbbá az első kezelőtér(2) nyers befolyó szennyvíz (W) beömlő nyílással van ellátva, és mind az első kezelőtérben (2), mind a fő reakció zónában(4) levegőztető rendszer (A) van elrendezve, valamint a medence (B) beömlő nyílással szemben lévő oldalán dekantáló egység (8) van elrendezve, és a medence (B) alján lévő iszap egy részének elvételére szolgáló iszap-elvételi berendezéssel (7) van ellátva, és lényege, hogy a berendezés az első kezelőtérből (2) a nyers befolyó szennyvízzel (W)kevert eleveniszap keveréket közvetlenül a fő reakció zóna (4) aljába szállító elosztó rendszerrel van ellátva. A találmány továbbá olyan eljárást ismertet szennyvíznek (W) reakció, ülepedés és dekantálás fázisokból álló kezelésére, amelynek során a nyers szennyvizet (W) reaktor medence (B) első kezelőterébe (2) juttatjuk, az első kezelőtérben (2) a szennyvizet(W) időközönként levegőztetjük, és eleveniszappal elkevert szennyvizet (W) juttatunk a reaktor medence (B) fő reakciózónájába (4), az első kezelőteret (2) és a fő reakció zónát (4) elválasztó válaszfal (3) alsó részén kialakított nyílásokon (O)át, és lényege, hogy az ülepedés, és részben a dekantálás fázisokban elosztó rendszeren át nyers szennyvíz (W) és eleveniszap keverékét szivattyúzzuk az első kezelőtérből (2) a fő reakció zónába (4), ahol a keveréket leülepedett biológiai iszapban szétoszlatjuk.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL