Eljárás metántartalmú gázelegy szénhidrogénektől különböző komponense koncentrációjának fotoakusztikus elvű meghatározására

Eljárás metántartalmú gázelegy szénhidrogénektől különböző komponense koncentrációjának fotoakusztikus elvű meghatározására

A találmány tárgya metántartalmú gázelegy, elsősorban földgáz, szénhidrogénektől különböző, különösen vízgőz képezte komponense koncentrációjának foto-akusztikus elvű meghatározására szolgáló eljárás, amelynél a gázelegyet akusztikusan optimalizált foto-akusztikus mérőkamrán vezetjük keresztül, miközben mérni szándékozott komponense abszorpciós spektrumának adott tartományában változtatható hullámhosszú, periodikusan modulált fényforrással világítjuk meg; a megvilágítás hatására keletkező periodikus nyomásváltozást a fotoakusztikus mérőkamrába épített nyomásváltozás-érzékelő eszközzel felfogjuk, fotoakusztikus jellé alakítjuk és annak jelszintjét rögzítjük; és a fényforrás által kibocsátott megvilágítás hullám-hosszát változtatva a gázelegy fotoakusztikus abszorpciós spektrumát felvesszük.

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL