Az Európai Unió Tanácsa a szellemi tulajdon ellen irányuló bűncselekményeket a szervezett bűnözés elleni küzdelem első tíz prioritása közé sorolta.

A Tanács 2021. május 26-án elfogadta a szervezett és súlyos bűnözés elleni intézményesített fellépés 2022–2025 közötti ciklus uniós prioritásait meghatározó következtetéseket, teendőket a Bűnügyi fenyegetések elleni európai multidiszciplináris platformon (EMPACT) keresztül. Ez az intézkedési terv kiemelten fontos célként nevesíti a gazdasági bűncselekmények között a szellemi tulajdon elleni bűncselekmények, így az áruk és pénznemek hamisítása elleni uniós szintű küzdelmet.

A Tanács határozata mögött a szellemi tulajdon védelmében érdekelt felek, jogtulajdonosok és képviselőik közel kétéves egyeztetése húzódik. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának keretei között működő ún. European Observatory, amely szervezet a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogérvényesítés területén tölt be kiemelkedő szerepet, szintén részt vállalt annak megvizsgálásában, hogyan milyen módon lehetséges a leghatékonyabban támogatni e prioritás megvalósítását az EMPACT keretében.

Az EMPACT (European multi-disciplinary platform against criminal threats) a Bűnügyi fenyegetések elleni európai multidiszciplináris platform rövidítése. Ennek a multidiszciplináris, uniós kezdeményezésnek az a célja, hogy fellépjen azon bűncselekmények ellen, amelyekkel az Európai Unió napjainkban a legkiemelkedőbb szinten szembesülni kénytelen. Az EMPACT keretein belül az Európai Unió tagállamai, ügynökségei és más szereplők szorosan együttműködnek a kulcsfontosságú bűnügyi fenyegetések kezelésében, olyan eszközöket használva, mint a bűnüldözés elleni fellépéshez szükséges képzések és közös operatív intézkedések a bűnözői hálózatok, azok struktúráinak és üzleti modelljeinek felszámolására.

Források:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/pdf

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8720583?TSPD_101_R0=085d22110bab20002431617fc7fae6658b7fb9ca9af2844f78d595219f7368f94e3456b653b5ac9608d2fec6e5143000be2c6729211d8960ffda78f49efba42c95f9f8c2475c6a8ab7f3edc017c899dc15eda03e2ee2a8f64aef9ab63bde9c54

DR. KLAUBER ZSÓFIA

ügyvéd
partner

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL