Az iparjogvédelmi oltalomszerzés jelentős költségekkel jár, azonban ezeket nagymértékben enyhíthetik a különböző támogatási források. A pénzügyi terhek mérséklése céljából rendszeresen hirdetnek meg különböző alapokból pályázati felhívásokat a vonatkozó költségek visszatérítésére. A támogatási rendszert folyamatosan újítják, így érdemes odafigyelni a részletekre, és alaposan áttekinteni az egyes felhívások jellegzetességeit.

Jelenleg iparjogvédelmi költségeket a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című, 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú felhívás keretében lehet visszaigényelni. A felhívásban a korábbi, hasonló pályázati kiírásokhoz képest számos újítást vezettek be. A legfontosabb tényezőket az alábbiakban foglaljuk össze.

A felhívás 100%-os intenzitású, utófinanszírozású támogatást nyújt területi korlátozás nélkül. A pályázók köre:

(1) Magyarországon székhellyel, vagy az EGT (Európai Gazdasági Térség – kivéve Magyarország) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, a KATA hatálya alá NEM tartozó vállalkozások, non-profit gazdasági társaságok, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek;

(2) költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (egyetemek és közfinanszírozású kutatóhelyek).

A támogatható tevékenységek köre igen széles:
Tevékenységi kör Igényelhető támogatás Egyéb előfeltétel
Magyar szabadalmi/használatiminta- oltalmi/növényfajta-oltalmi bejelentés megtétele 600 000 Ft a bejelentés szabadalmi ügyvivő segítségével történt
PCT bejelentés megtétele 3 000 000 Ft magyar elsőbbség

SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) által kiállított, pozitív szabadalomképességi értékelés megléte

Nemzeti szakaszok indítása PCT bejelentésből 1 500 000 Ft/eljárás, összesen maximum 7 500 000 Ft magyar elsőbbség

pozitív nemzetközi írásos vélemény vagy elővizsgálati jelentés megléte

Európai hatályosítás 300 000 Ft/ország vagy 500 000 Ft/ország, maximum 2 000 000 Ft magyar elsőbbség

európai megadó határozat megléte

Magyar védjegybejelentés megtétele 100 000 Ft megtörtént a lajstromozás
Európai Uniós védjegybejelentés megtétele 250 000 Ft magyar elsőbbség

megtörtént a lajstromozás

Nemzetközi védjegybejelentés megtétele 400 000 Ft magyar elsőbbség

megtörtént a lajstromozás

kiállították a védjegyokiratot

Magyar formatervezési-mintaoltalmi bejelentés megtétele 100 000 Ft megtörtént a lajstromozás
Közösségi formatervezési-mintaoltalmi bejelentés megtétele 100 000 Ft magyar elsőbbség

megtörtént a lajstromozás

Pályázáskor több apróbb tényező is lényegesnek bizonyulhat. Az egyik ilyen fontos részlet, hogy a támogató hatóság vissza nem térítendő, de utófinanszírozású támogatást nyújt, vagyis előleg nem igényelhető. Emellett a támogatás intenzitása bár 100%-os, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felmerült költségeket teljesen fedezi a támogatás, ugyanis vannak tevékenységenkénti költségkorlátok, amelyek túllépését a pályázónak kell majd finanszíroznia. Ezen felül a benyújtható támogatási kérelmek száma is korlátozott, ami azt jelenti, hogy egy adott iparjogvédelmi aktivitás felett kifuthatunk a pályázati lehetőségekből.

Fontos továbbá, hogy kizárólag a bejelentő pályázhat (vagyis az iparjogvédelmi bejelentés tulajdonosa, tehát sem feltaláló, sem licensz vevő nem pályázhat a költségekre), és hogy az iparjogvédelmi bejelentéseket még a pályázat beadása előtt be kell nyújtani, előre vállalva az ezzel kapcsolatos költségeket. Ebben a tekintetben azonban régóta várt könnyítés, hogy a finanszírozhatósági követelmények sokkal racionálisabbá váltak, így jelentősen csökkent annak az esélye például, hogy a szabadalmi bejelentés megtétele után derüljön ki, hogy nem lehetséges a pályázás. Különösen üdvözlendő, hogy – ahogy irodánk már régóta szorgalmazta – a szabadalmi eljárás elején történtek a legnagyobb könnyítések, ahol a pályázó kockázata a legnagyobb, mivel hivatali visszajelzés híján kevésbé ismertek a szabadalmaztatási esélyek.

A költségeket 12 hónapra visszamenőleg lehet visszaigényelni, és a bejelentési nap (hatályosítás esetén a megadói határozat kelte, védjegyek és formatervezési minták esetén a lajstromozó döntés kelte) is legfeljebb 12 hónappal lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásának napja.

Az iparjogvédelmi költségeket tartalmazó pályázati kiírások általában remek lehetőségeket biztosítanak, ahogy ez az új Iparjog pályázatra is igaz, azonban mindig vannak olyan apróságok, amelyeken egy-egy pályázat sikere múlhat. Pályázás előtt ezért érdemes minél jobban tájékozódni, és optimális esetben pályázati szakértőhöz fordulni, aki tapasztalatai segítségével, és a pályázati hatóságok igényeinek ismeretével jelentősen egyszerűbbé teheti a pályázati teendők intézését, és a pályázás, illetve támogatási összeg lehívásának idejét is lényegesen csökkentheti.

Jelen felhívásra 2021. december 31-ig lehetséges pályázatot beadni.

Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben segítségre van szüksége!

Kiss Nikolett
Pályázati menedzser
Danubia IP

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL