A Danubia cégcsoport igyekszik aktuális és leendő ügyfelei teljes körű támogatására a K+F+I területén, ezért mindenre kiterjedő tájékoztatást igyekszünk biztosítani az Érdeklődők számára a hozzáférhető és megnyíló kutatásfejlesztési, illetőleg innovációs relevanciával bíró pályázati lehetőségek köréről is.

A lényegesebb elérhető, illetve a közeljövőben várhatóan megnyíló pályázati forrásokat, melyek Vállalkozása számára versenyképesség előmozdítását célzó külső forrásbevonási lehetőségeket biztosíthatnak:

  • GINOP-1.2.8-20: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására szolgáló visszatérítendő támogatás (https://www.palyazat.gov.hu/node/72117)

Várhatóan a közeljövőben nyílik meg az a mikro-, kis és középvállalkozói réteg számára hozzáférhetővé tett új GINOP pályázati felhívás melynek tervezete értelmében a fenti szervezetek többek között új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására vehetnek igénybe visszatérítendő támogatást. Az igényelhető támogatás mértéke minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, mely 100% előleg formájában kerülhet folyósításra.

Támogatható tevékenységek: elsősorban eszközbeszerzés, infrastruktúra-, ingatlan fejlesztés
Igényelhető támogatás mértéke: min. 5 millió Ft-tól  max. 153,5 millió Ft
előleg, a megítélt összeg 100%-a erejéig
Támogatás jellege: visszatérintendő támogatás
Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások
Megvalósítási helyszín: Pest megye és Budapesten kívüli székhely/telephely/fióktelep
A támogatási kérelmek benyújtása: 2020. június 10. 9:00-tól 2020. november 13. 12:00-ig

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében. Az előleg formájában elérhető, vissza nem térítendő készpénztámogatás 2020. december 31-ig nyújtható a vállalatok számára, amely a HIPA-nál történő pályázati dokumentációval igényelhető.

Támogatható tevékenységek: tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint olyan létesítmény eszközeinek felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került
Igényelhető támogatás mértéke: 150 000-300 000 EUR → beruházási érték 30%-a
300 000-500 000 EUR → beruházási érték 40%-a
500 000 EUR – → beruházási érték 50%-a
Támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás
Pályázók köre: Közép- és nagyvállalatok pályázhatnak, amelyek árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett
Megvalósítási helyszín: Magyarország teljes területe (Budapesten valamint Pest megyében megvalósuló projekt is támogatható)
A támogatási kérelmek benyújtása: 2020 november 30-ig pályázható

 

A nyertes projektek 3 – 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a  rendelkezésre álló forrás erejéig. A konstrukció a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 25 millió Ft összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

Támogatható tevékenységek: épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósítása
Igényelhető támogatás mértéke, intenzitása, előleg: 3 – 100 millió Ft,
150 000-300 000 EUR → beruházási érték 30%-a
300 000-500 000 EUR → beruházási érték 40%-a
500 000 EUR – → beruházási érték 50%-a
előleg, a megítélt összeg max 25%-a / 25 millió Ft erejéig
Támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás
Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások
Megvalósítási helyszín: Pest megye és Budapesten kívüli székhely/telephely/fióktelep
A támogatási kérelmek benyújtása: 2020. május 4. 10:00 – 2020. június 30. 10:00
2020. június 30. 10:00 – 2020. szeptember 15. 10:00

 

A nyertes pályázatok 1,5 – 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek 100%-os támogatási intenzitás mellett a fenti beruházások megvalósítására, ám a pályázat ideiglenes szüneteltetés alatt áll.

Támogatható tevékenységek: napelemes rendszertelepítés
Igényelhető támogatás mértéke, intenzitása: 1,5 – 3 millió Ft, 100% támogatásintenzitás
Támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás
Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások
Megvalósítási helyszín: Pest megye és Budapesten kívüli székhely/telephely/fióktelep
A támogatási kérelmek benyújtása: 2020. szeptember 30. 12:00 – ideiglenesen szüneteltetve

 

NKFIH támogató előminősítéssel rendelkező mikro, kis, közép és nagyvállalatok számára hozzáférhető kísérleti fejlesztés megvalósítására vonatkozó vissza nem térítendő támogatási forma. A szakpolitikai véleménykérés NKFIH-hoz történő benyújtására 2020. 05.05-ig volt lehetőség.

Az elvárt újdonság szintje nem írja elő feltétlenül a világszintű tudományos újdonság meglétét, vagy korábban abszolút értelemben ismeretlen ismeretek megszerzését. A projekt eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatásnak kell létrejönnie, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kell sor kerüljön, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés, így különösen új termék vagy szolgáltatás bevezetésére, meglévő termékek továbbfejlesztésére, illetőleg az ehhez szükséges gyártósor kialakítására, prototípus és kísérleti modell kidolgozására, a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelésére
Igényelhető támogatás mértéke, intenzitása: 20 – 50 millió Ft, a kísérleti fejlesztés költségeinek
– nagyvállalatok esetén max. 25%-ával,
– középvállalkozások esetén max. 35%-ával,
– mikro- és kisvállalkozások esetén max. 45%-ával megegyező támogatásintenzitás, előleg a megítélt támogatási összeg max. 50%-a erejéig
Támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás
Pályázók köre: Mikro-, kis- közép- és nagyvállalkozások
Megvalósítási helyszín: Pest megye és Budapesten kívüli székhely/telephely/fióktelep
A támogatási kérelmek benyújtása: 2020. július 1. 9:00 – augusztus 31. 12:00

 

Új státusz betöltését célzó, a szakképzésből kilépő fiatalok (vállalkozásonként max. 6 fő) alkalmazásának, valamint a gyakornokok mentorainak / kapcsolattartóinak (két gyakornokra számítva max. 1 fő) munkabér és járulékköltségeinek 6 hónap és a személyi költségek támogatása. Megváltozott munkaképességű gyakornok alkalmazása esetén az előbbieken felül még egy fő segítő személy és a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításának költségei is támogathatók.

Támogatható tevékenységek: 25 évnél (megváltozott munkaképességű gyakornok esetén 30 évnél) fiatalabb szakképesítéssel rendelkező gyakornok munkavállalóként történő alkalmazása esetén a bér és járulékköltségek, illetve a munkájukhoz szükséges eszközök költsége
Igényelhető támogatás mértéke: max. 22.176.000 forint, a költségek 100%-os támogatásintenzitása mellett, előleg max. 25% (5.544.000 Ft)
Támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás
Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások
Megvalósítási helyszín: Közép-magyarországi régión kívüli székhely/telephely/fióktelep / gyakornoki lakhely
A támogatási kérelmek benyújtása: 2021. április 30. 12.00-ig

 

Érdeklődésük vagy kérdésük esetén, kérjük, keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:

Kotroczó Zsanett

kotroczo.zsanett@danubia.hu 

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL