Sokan magától értetődőnek veszik, hogy ha van egy bejáratott márkájuk, illetve brandjük, akkor az valamilyen szintű jogi védelemben is részesülni fog a versenytársak általi lemásolás ellen. Sajnos a helyzet azonban nem ilyen egyszerű, kivéve, ha a vállalkozás már a márka bevezetésekor védjegyoltalmat igényelt márkanevének.

A cikkben két szálon kerül bemutatásra a Coca-Cola reklámkampányán, illetve HELL ENERGY Magyarország Kft. védjegyein keresztül, hogy márkavédelem és márkaépítés szempontjából milyen jelentősége van a védjegyoltalomnak.

Ölelés és Puszi a Coca-Cola reklámkampányának 

A Coca-Cola 2019-ben indította el ún. „sztori” reklámkampányát, amiben alumíniumdobozos termékeinek felületén 156 különböző szót helyezett el, köztük a „Ölelés és Puszi” (Hugs & Kisses) jelentésű XOXO feliratot is.

A Coca-Cola „XOXO” reklámüzenete azonban túlment a HELL érzékenységi küszöbén, aki úgy vélte, hogy ez összetéveszthető a szintén üdítőket megjelölő – és védjegyoltalom alatt álló – XIXO márkanevével. A HELL a XIXO védjegye alapján védjegybitorlási pert indított, amelynek eredményeként sikerült eltiltania a Coca-Colát attól, hogy üdítőinek csomagolásán a „XOXO” szót használhassa.

A XIXO és XOXO szavak hasonlóságának jogkövetkezményei

A Coca-Cola és HELL jogvitája remekül szemlélteti azt, hogy a márkát oltalmazó védjegy milyen ütőképes jogi eszköz lehet egy vállalkozás kezében.

A HELL fellépésének jogalapját az adta, hogy a HELL védjeggyel rendelkezik a XIXO szóra „soft drink” kategóriájú üdítőitalok vonatkozásában, amely kategóriába a Coca-Cola termékei pontosan beleesnek.

A védjegytörvény pedig kimondja, hogy a védjegyjogosultnak kizárólagos használati joga van a védjegye használatára, amely alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében a védjegyével oltalmazott termékekkel összefüggésben használ összetéveszthető megjelölést (szaknyelven ezt nevezzük védjegybitorlásnak).

A per során a bíróság a „XIXO” és a „XOXO” megjelölések között szembetűnő hasonlóságot látott, ugyanis azok pusztán egy betűben térnek el egymástól. Ezen felül a bíróság tanulságos megállapításokat tett, amelyek az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.

A Coca-Cola sikertelenül védekezett azzal, hogy a HELL nem igazolt egyetlen olyan esetet sem, amikor a vásárló valóban összetévesztette volna a felek termékeit, mert elégséges csupán ennek a reális esélye is. A bíróság megállapította továbbá, hogy a jogsértés tényén nem változtat a XOXO feliratú termékek kampányon belüli csekély aránya sem, mert a bitorlás már egyetlen termék esetében is megvalósulhat.

A jogsértés megállapítása körében azt is kimondta a bíróság, hogy ha a „XOXO” és „Coca-Cola” feliratok egyszerre látszanak, ezért az összetéveszthetőség nyomán reális annak a tévedésnek a lehetősége, hogy az üdítőital a peres felek együttműködésének terméke.

A fentiekre tekintettel – a HELL kérésének megfelelően – a bíróság eltiltotta a Coca-Colát a XOXO felirat további használatától és a HELL ügyvédi munkadíjának megfizetésén felül arra is kötelezte a jogsértő céget, hogy honlapján tegye közzé a jogsértést kimondó ítélet rendelkező részét.

Nem minden márka lehet védjegy!

 A cikk folytatódik a Hello Biznisz oldalán, ide kattintva olvasható:

https://hellobiznisz.hu/hogyan-valasszunk-markanevet-markavedelem-es-markaepites-szempontjabol-milyen-jelentosege-van-a-vedjegyoltalomnak/#védjegyoltalom

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL