Az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) már évek óta működhetne, tagjai között Magyarországgal, ha nem akasztja meg a fejlett ipari országok számára ígéretes készülődést 2016-ban először a Brexit szavazás eredménye, és következményei, majd 2017-ben a bíróságról szóló egyezményt jóváhagyó törvénnyel szemben a Német Szövetségi Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányossági panasz, illetve hazánkban ugyanebben az évben, a Kormány által a magyar Alkotmánybíróságtól kért alkotmányossági vizsgálat.

A magyar helyzet

A legelső részeredmény éppen magyar vonatkozásban született meg, 2018 nyarán került nyilvánosságra az AB vonatkozó döntése, amelynek nyomán egyértelművé vált: az Egységes Szabadalmi Bíróságról Szóló Megállapodás hazai ratifikációja, amely feltétele az EU legnagyobb részét lefedő Egységes Hatályú Európai Szabadalom bevezetésének is, összeférhetetlen a hatályos Alaptörvénnyel, mivel – leegyszerűsítve – sérti Magyarország szuverenitását, hogy megfelelő alkotmányos felhatalmazás nélkül magyar bírói fórumokra tartozó polgári ügycsoportokat vonna ki a magyar igazságszolgáltatás rendszeréből. A megfeleléshez az Alaptörvény módosítása lenne szükséges, erre azonban mindeddig nem került sor. Magyarország tehát a 2018-as alkotmánybírósági döntés nyomán jelenleg mindenképpen kimarad az egységes hatályú európai szabadalmi rendszerből. Ez azt jelenti – mindaddig ameddig nincs vonatkozó Alaptörvény-módosítás –, hogy Magyarországra nem fognak kiterjedni az egységes hatályú EU-s szabadalmak, a magyar piacot csak nemzeti, illetve európai szabadalmakkal lehet védeni (ideértve a nemzetközi, PCT úton tett bejelentéseket is), és ezek megsemmisítésével kapcsolatosan továbbra is a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a magyar bíróságok járnak el, bitorlásukkal kapcsolatosan pedig a magyar bíróságok.

A Brexit

Valójában azonban a rendszer egészét, az ESZB Megállapodás 2011-es aláírása ellenére bizonytalanság övezi, különösen 2016, illetve 2017 óta. Az innovációban és szabadalmi jogérvényesítésben érdekelt szereplők pedig feszülten várták mind az angol álláspont kialakulását, mind a német alkotmánybíróság döntését. Előbbi azért volt kérdéses, mert miközben az Egyesült Királyság a Brexit ellenére ratifikálta az ESZB egyezményt, ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot arról, hogy vajon vállalja-e Anglia a kilépés fényében egy olyan szervezetben való részvételt, amelynek részére számos érdemi kérdésben a végső jogértelmezést az az Európai Unió Bírósága adja, amelynek, mint az egyik legfőbb EU-s testületnek, fennhatósága alól a Brexit döntés értelmében az Egyesült Királyság éppen kivonni kívánja magát. A várakozásnak a brit Miniszterelnöki Hivatal 2020. február 27-i bejelentése vetett véget, amely egyértelműen kimondta: az Egyesült Királyság – az aláírás és a ratifikáció ellenére – nem fog részt venni az Egységes Szabadalmi Bíróságban. Ennek alapján, ha el is indul a bíróság tevékenysége, az Egyesült Királyság kívülálló marad, hasonlóan Magyarországhoz, vagy például Svájchoz (amely nem tagja az EU-nak, így az ESZB-nek sem), továbbá a tervezett rendszertől eleve elzárkózó Lengyelországhoz és Spanyolországhoz.

Természetesen azonban az Egyesült Királyság és az angol bírók kivonulása sokkal nagyobb érvágás az ESZB egészére nézve, mint a hazánkhoz hasonló kisebb országok távolmaradása. Már a brit bejelentés nyomán megoszlott az európai szabadalmi jogi képviselői szakma és az érdekelt legnagyobb ipari cégek véleménye is abban a tekintetben, hogy az Egyesült Királyság nélkül képes lesz-e az ESZB megvalósítani azt a célt, amelyre szánták, és amelyet évtizedeken át vágytak: ténylegesen harmonizált, egységes európai szabadalmi bíráskodást, egyetlen bírósággal az EU összes tagállamára vonatkozóan.

A német jogi helyzet

Nem volt azonban sok idő a fentieken gondolkodni, mert az eseményeket felgyorsítva, 2020. március 20-án napvilágot látott a Német Szövetségi Alkotmánybíróság régen várt döntése is. A testület megsemmisítette az ESZB-t létrehozó megállapodás jóváhagyásáról szóló német törvényt, mivel elfogadásakor nem volt meg a parlamentben az összes képviselő száma szerinti kétharmados többség (a törvényt éjszaka fogadták el, nagyon kevés jelenlévő képviselővel), márpedig a német Alaptörvény ezt írja elő olyan esetekre, amikor szuverén jogok, így bíráskodási funkciók átruházása történik az Európai Unióra. Erre tekintettel a bíróság a német Alaptörvénnyel ellentétesnek találta az elfogadott törvényt. Az eredetileg benyújtott alkotmányjogi panasz azonban ennél több fronton támadta az Egységes Szabadalmi Bírósági rendszert és ezekről a támadásokról nem szól a döntés, mivel ezekben nem volt szükséges dönteni a szavazati arány miatti semmisség nyomán. Így nem született döntés abban a tekintetben, hogy az ESZB bíráinak jogállása összeegyeztethető-e a bírák jogállására vonatkozó német alkotmányos követelményekkel és más, az indítványban felvetett alkotmányossági kérdésekben sem.

Bár a döntés fényében látszólag „csak” a parlamenti jelenléten kell javítani a törvény megszavazásakor, a helyzet ennél a brit döntés következményeként valójában összetettebb. A brit kilépés kapcsán ugyanis számos kérdést újra kell tárgyalni az ESZB tekintetében, többek között, hogy hova kerüljön a bíróság Londonba tervezett divíziójának székhelye. Egyes vélemények szerint az lenne a célszerű, ha a német parlament már az új szövegezésű ESZB megállapodást ratifikálná. Emiatt a legtöbben a német döntéstől függetlenül arra számítanak, hogy az ESZB csak jelentős késéssel tud majd elindulni, ha egyáltalán, hiszen számos kérdésben újra meg kell állapodniuk a tagállamoknak. Ráadásul a jelen helyzetben, amikor az európai kormányok érthető módon a koronavírus terjedésének megfékezését és a járvány gazdasági és szociális következményeit helyezik fókuszba, a szabadalmi jogérvényesítés kérdése feltehetően nem áll a politikai prioritáslista élén. Ennek ellentmondani látszik, hogy a német igazságügyi-miniszter már hat nappal az alkotmánybírósági döntés után arról nyilatkozott, hogy elkötelezettek a projekt mellett és még a jelenlegi törvénykezési időszakban szándékukban áll az alkotmányjogi hibát – azaz a nem megfelelő szavazati arányt – orvosolni.

Mi a hatása mindennek?

Az egységes szabadalmi bírósági rendszert tehát ezzel együtt számos – jelenleg jobbára politikai –  bizonytalanság övezi, és bár a magyar vállalkozásoknak továbbra is érdemes szem előtt tartani a rendszer esetleges elindulását hosszútávú iparjogvédelmi stratégiájuk tervezésekor, például meglévő vagy tervezett európai licenc szerződésekkel kapcsolatban, minden jel szerint közeljövőbeli lépéseiket ez még közvetlenül nem kell, hogy érintse. A nemzetközi licencpolitika és jogérvényesítési stratégia tervezésekor tehát, tekintettel a rendkívül bonyolult jogi helyzetre és a közeljövővel kapcsolatos különböző várakozásokra, továbbra is érdemes iparjogvédelemben jártas szakemberek tanácsát kérni, akár jogtulajdonosként, akár licencvevőként vagy versenytársként.

Dr. Szakács Eszter
partner, ügyvéd, Danubia Legal

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL