Minden találmány egy jó ötlettel kezdődik. Egy jó ötlet azonban még nem jelent garanciát arra, hogy az találmányi szinten is képes megvalósulni, valamint egy már megvalósított műszaki megoldás sem tekinthető automatikusan szabadalommal vagy más iparjogvédelmi oltalommal védhető találmánynak. Az ötlettől a találmányig, valamint a találmánytól az oltalmazott találmányig vezető út rögös lehet. Az innovatív megoldás típusától, illetve a hasznosítási céloktól függően kell megtalálni a megfelelő oltalmi formát az iparjogvédelem széles palettájáról, hiszen nem elegendő, ha a szellemi tulajdon tárgya oltalom alatt áll, olyan módon kell a jogokat biztosítani, hogy azok alkalmasak legyenek a szellemi alkotás valós védelmére.

Mi is az a találmány?

A Magyarországon történő szabadalmaztatás során egy találmánynak az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményét kell teljesítenie.

A találmány újnak tekinthető, ha a jelen ismereteink alapján még nem vált bárki számára hozzáférhetővé, megismerhetővé. A nyilvánosságra jutott, azonban jogilag nem oltalmazott megoldások közkinccsé válnak. A helyzetet nehezíti, hogy az újdonságnak világszinten kell teljesülnie, tehát bármilyen nyelven, bármilyen formában (szóbeli, írásbeli), bármilyen forrásból származó anyag akadályozhatja a jogszerzést.

Feltalálói tevékenység feltétele abban az esetben teljesül, ha a találmány a technika aktuális állásához képest egy, az adott szakterületen jártas szakember számára nem nyilvánvaló. A műszaki megoldásnak nem elég újnak lenni, a megalkotásához tényleges, nem kézenfekvő szellemi tevékenység szükséges.

A találmány iparilag alkalmazható, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható. Ezzel tulajdonképpen a találmány reprodukálhatóságának feltétele került rögzítésre.

Ezért kell az újdonságkutatás

Az újdonságkutatás reális képet ad egy találmány szabadalmazhatóságáról, valamint támogatást nyújt egy ténylegesen hasznosítható jogi védelem megszerzésében. A kutatás során minden szabadalmi és egyéb, az innovatív ötlethez kapcsolódó publikációt fel kell térképezni, melyek figyelembe vehetők a jogok megszerzése kapcsán. Az ily módon feltárt adatok alapján az oltalmazandó megoldás elhatárolható a már nyilvánosságra jutott hasonló találmányoktól és ötletektől, így a szabadalmazhatóság esélyei jelentősen megnövekednek, amivel rengeteg idő és pénz spórolható meg.

Az újdonságkutatást a kutató-fejlesztő munka kezdetén érdemes elsőként elvégezni, hiszen a publikációk függvényében már korai stádiumban lehetőség van az ötletek átalakítására, fejlesztésére, továbbgondolására. A kutatási terv jogszerzésre összpontosuló felépítése rendkívül előnyös nemcsak a jogok megszerzése, hanem az oltalmazott találmány későbbi hasznosítása tekintetében is.

A találmány jogi oltalmazását megelőzően különösen fontos és szükségszerű lehet az újdonságkutatás, mivel az ennek kapcsán talált anyagok alapján fogalmazható meg legjobban az az optimális oltalmi kör, amely alkalmas a találmány megfelelő jogi védelmének biztosítására.

A már benyújtott bejelentés esetén is hasznos lehet annak eldöntésében, hogy milyen eséllyel, illetve milyen széles oltalommal lehetséges a találmányra más országokban is jogokat szerezni.

Tudunk segíteni a találmánya kapcsán? Forduljon hozzánk bizalommal!

Beregszászi Patrícia
szabadalmi ügyvivőjelölt
molekuláris bionikus mérnök
okl. biotechnológus

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL