A Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda a Sár és Társai Ügyvédi Irodával sikeresen képviselte a kiegészítő oltalmi tanúsítványok tulajdonosainak érdekét a híres “Incyte” ügyben az Európai Unió Bírósága előtt.

A már megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok időtartama is módosítható annak érdekében, hogy összhangba kerüljön a Seattle Genetics ítéletével.

Az Európai Unió Bírósága 2017. december 20-án hozta meg döntését a C-492-es számú („Incyte”) ügyben. Az Incyte képviseletét a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, valamint a Sár és Társai Ügyvédi Iroda látta el együttműködésben egy külföldi csoporttal, amelyet az ügy kapcsán hoztak létre.

Már a kezdetekben nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Unió Bíróságának C-471-14-es számú (Seattle Genetics) döntése az Európai Unió tagállamaiban nem egységesen volt értelmezve, így néhány nemzeti hatóság, köztük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) nem alkalmazta ezt a döntést a korábban már megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok megszűnési idejének módosítására. A Danubia szoros együttműködésben a Sár és Társai Ügyvédi Irodával kitartóan azon dolgozott együtt, hogy megváltoztassák az SZTNH hibás gyakorlatát és meggyőzték a Fővárosi Bíróságot, hogy a helyzet tisztázására terjesszen elő egy kérdést az Európai Unió Bíróságához.

Az Európai Unió Bírósága – 5 bíróból álló testület tárgyalta az ügyet – kiemelte, hogy az első forgalomba hozatali engedély időpontjának (és nem az értesítés időpontjának) használata a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghatározásához nem megfelelő, még azokban az esetekben sem, amikor a bejelentő adott meg hibás dátumot a bejelentésben.  Az Európai Unió Bírósága egyértelművé tette, hogy a helytelenül megadott dátum javítható a 469/2009/EK rendelet 18. cikke szerint a 1107/2009/EK rendelet 17. cikke 2. bekezdésének alapján értelmezve, amely a (17) preambulumbekezdéssel együtt alkalmazandó. Fontos továbbá megemlíteni, hogy a javításra vonatkozó jog a 469/2009/EK rendeletből következik és nem valamely nemzeti eljárásjogból. A döntés szintén megerősítette, hogy a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartama meghosszabbításának kérelmezéséhez való jog nem csak a még folyamatban lévő bejelentések esetében érhető el, hanem a már megadott, de még meg nem szűnt kiegészítő oltalmi tanúsítványok esetében is.

A döntésről szóló részletesebb elemzés az alábbi linken érhető el:

http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/01/16/cjeu-spc-term-can-rectified-line-seattle-genetics-judgment/

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL