2021 júliusától kettévált a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című felhívás: az új, 2021-1.1.1-IPARJOG felhíváson magánszemélyek, a korábbi 2020-1.1.3-IPARJOG felhíváson pedig vállalkozások, költségvetési szervek és non-profit szervezetek indulhatnak. A felhívások célja az iparjogvédelmi bejelentések elősegítése Magyarországon területi korlátozás nélkül.

A módosítás nagy előnye a pályázók számára, hogy a pályázati keretet megemelték: a korábbi 200 millió Ft helyett a 2021-es keret duplájára nőtt. Azaz a korábbi felhívás keretét 300 millió Ft-ra növelték, az új felhívást pedig 100 millió Ft-os kerettel írták ki.

A két felhívás esetén a támogatható tevékenységek megegyeznek:

  • magyar szabadalmi/használatiminta-oltalmi/növényfajta-oltalmi bejelentés megtétele esetén 600 000 Ft,
  • PCT bejelentés megtétele esetén 3 000 000 Ft,
  • PCT bejelentésből induló nemzeti szakaszok megindítása esetén eljárásonként 1 500 000 Ft (maximum 7 500 000 Ft),
  • európai hatályosítás esetén országonként 300 000/500 000 Ft (maximum 2 000 000 Ft),
  • magyar védjegybejelentés/magyar vagy közösségi formatervezési-mintaoltalmi bejelentés esetén 100 000 Ft,
  • Európai Uniós védjegybejelentés esetén 250 000 Ft,
  • Nemzetközi védjegybejelentés esetén 400 000 Ft támogatás igényelhető.

Fontos különbség azonban, hogy míg a vállalkozások, költségvetési szervek és non-profit szervezetek esetén egyösszegű átalány szerinti elszámolásra van lehetőség ­­– ahogy eddig minden pályázó esetén történt – a természetes személyeknek bevezetésre került a tételes költségelszámolás az adózási problémák elkerülése érdekében. Vagyis míg a vállalkozások, költségvetési szervek és non-profit szervezetek az előfeltételek teljesítése esetén jogosultak a teljes támogatási összegre függetlenül a ténylegesen felmerült költségeik összegétől, a természetes személyek csak az alátámasztott kapcsolódó költségekre kaphatnak támogatást.

Mindkét felhívásra 2022. december 31-ig lehetséges pályázatot beadni.

Forduljon hozzánk bizalommal az info@danubia.hu címen, amennyiben segítségre van szüksége!

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL