Egy barcelonai székhelyű, spanyol társaság 2016-ban európai uniós védjegyoltalmat szerzett a híres katalán építész, Antoni Gaudí nevét tartalmazó GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED ábrás megjelölésre, többek között műalkotásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek, marketing és hitelestíési tevékenységek vonatkozásában. A védjegy domináns szóelemként a Gaudí megjelölést tartalmazta, grafikai elemként pedig egy, az építészt ábrázoló fényképet jelenített meg, felidézve egyúttal Antoni Gaudí „trencadis” nevű, híres egyedi technikáját is.

EUTM No. 015270077

2018-ban a The Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família non-profit alapítvány, mely a Sagrada Familia épületének megőrzése és helyreállítása céljából jött létre, törlési eljárást indított a GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED európai uniós védjegy ellen, többek között Antoni Gaudí nevéhez fűződő korábbi jog alapján, a spanyol nemzeti jogra történő hivatkozás mellett. A törlési kérelem sikeres volt és az EUIPO Törlési Osztálya megállapította a GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED védjegy törlését a teljes árujegyzék tekintetében.

A védjegyjogosult társaság fellebbezést nyújtott be az elsőfokú határozat ellen, arra hivatkozással, hogy a Törlési Osztály nem megfelelően értelmezte a spanyol jogot a névhez fűződő korábbi jogra vonatkozóan.

A Fellebbezési Tanács 2021. januárban helybenhagyta az elsőfokú döntést és megállapította, hogy a törlési eljárást kezdeményező alapítvány kérelme megalapozott volt az irányadó, a nevek oltalmát meghatározó spanyol jogszabályok alapján. A támadott európai uniós védjegy ugyanis álláspontja szerint is sérti az alapítványt megillető, Antoni Gaudí nevéhez fűződő jogot.

A Fellebbezési Tanács első körben megállapította, hogy az alapítvány, mint a híres katalán építész örököse, jogosult a törlési eljárás megindítására. Másodsorban, a spanyol jog alapján olyan védjegyek, amelyek valakinek a névéből, vezetéknevéből, álnévből vagy bármilyen egyéb olyan jelből állnak, amelyek a nyilvánosság számára a védjegy bejelentőjétől eltérő személyt azonosítanak, az adott névhez kapcsolódó jog jogosultjának beleegyezése nélkül nem lajstromozhatóak.

A Fellebbezési Tanács megállapította, hogy a törlési eljárást kezdeményező alapítvány jogosult Antoni Gaudí jogainak képviseletére, így arra is, hogy megakadályozza olyan védjegy használatát, amely a híres építész nevét tartalmazza. Mivel a GAUDÍ ORIGINAL INSPIRATED ábrás védjegy jogosultja nem rendelkezett megfelelő hozzájárulással a megjelölés használatára és védjegyként történő lajstromozására Fellebbezési Tanács elutasítva a fellebbezést, helyben hagyta a védjegy törlését megállapító elsőfokú határozatot.

Források:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/alicantenews_february_2021_print_en.pdf

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015270077

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1100%2F2020

 

DR. KLAUBER ZSÓFIA

ügyvéd
partner

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL